ICT-hankinnat (5 op)

Oletko miettinyt miten järjestelmähankinnat ja palveluiden hankinnat tapahtuu? Tällä opintojaksolla perehdytään teknologiahankintojen suunnitteluun ja toteutukseen, pitäen silmällä megtrendejä ja elinkaariajattelua. Opintojaksolla tutustutaan myös julkisen ja yksityisten hankintojen eroavaisuuksiin.

Tämä opintojakso on Haaga-Helian opintotarjonnasta.

Avainsanat

ICT, teknologiahankinnat, ICT-hankintaprosessi, hankinta, elinkaariajattelu

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella ICB010AS2A-3005.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella ICB010AS2A-3005.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 15.5.-23.5.2024

Toteutus: 21.10.-23.12.2024 | Ohjattua ja itsenäistä verkko-opiskelua | Online-luento torstaisin klo 11.00-13.45

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

• Teknologiahankintojen strategialähtöinen suunnittelu ja toteutus
• Megatrendit, kestävän kehityksen vaikutus ja vihreä IT
• Elinkaariajattelu – aika & kustannukset
• Järjestelmä- ja palveluiden hankinnat
• Julkisen ja yksityisten hankintojen erot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Tuntee ICT-hankintaprosessin ja siihen liittyvät toimintaperiaatteet ja yleiset hankintaperiaatteet ja tehtävät.
  • Ymmärtää ICT-hankintaprosessin valmisteluvaiheen ja liitynnän strategiaan.
  • Ymmärtää valintavaiheen periaatteet, kuten laatu- ja valintakriteerit sekä hankintaprojektin hallinnolliset tehtävät ja roolit.
  • Ymmärtää ICT-hankintadokumentaation ja päätösprosessin (tarjouspyyntö, tarjous, analysointi, vertailu, sopimus, päätösdokumentaation).
  • Ymmärtää ulkoistamisen toimintaperiaatteet ja yhteistyömallit ja sen merkityksen.

Osallistuminen edellyttää opintojakson  ”Johdanto liiketoimintalähtöiseen ICT:hen” sisällön hallintaa.

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettaja

Anne-Maritta Talaslahti (Haaga-Helia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.