Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi (5 op)

Tuntuuko arkesi kuormittavalta? Etkö selviydy arjen vaatimuksista? Tuntuuko ajanhallinta ainaiselta tulipalojen sammuttamiselta? Tule mukaan opintojaksolle ja opi arjen hallinnan keinoja ja työkaluja, joiden avulla pystyt paremmin pitämään huolta omasta hyvinvoinnistasi sekä parantamaan arjessa ja opinnoissa jaksamista.

Opintojaksolla opitaan erilaisia stressinhallinnan, jaksamisen ja palautumisen työkaluja sekä ajankäytön hallinnan menetelmiä. Opiskelijat oppivat lisää itsestään ja omista ajatusmalleistaan, joiden tunteminen edesauttaa oman yksilöllisen tilanteen ratkaisemista.

Tämä opintojakso on uniikki 3AMK-yhteistoteutus, jota koordinoi Haaga-Helia.

Avainsanat

hyvinvointi, ajanhallinta, mielenterveys, palautuminen, resilienssi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella HRL015AS2A-3001.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella HRL015AS2A-3001.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 6.5.-26.5.2024

Toteutus: Online | ryhmäcoaching ja itsenäinen työskentely Moodle-alustalla (Moodle-alusta aukeaa 29.8. Kick-off -tilaisuuden jälkeen)

Kick-off: to 29.8. 17.00-18.00 Teams (linkki ilmoitetaan myöhemmin)

  • Kick-off -tilaisuudessa opettajat kertovat kurssin sisällöstä ja ennakkotehtävästä. Voit osallistua Kick-off -tilaisuuteen, vaikka et olisi vielä ilmoittautunutkaan toteutukselle, mutta huomaathan, että pääset aloittamaan ennakkotehtävän tällöin vähän myöhemmin, tai että paikkoja ei enää välttämättä ole jäljellä.

Itsenäinen työskentely HH:n Moodle-oppimisympäristössä: 23.8.–11.11.

  • sisältää ennakkotehtävän (palautus viimeistään 30.9.) ja tehtäväportfolion (palautus viimeistään 11.11.)

Intensiiviviikko: online-toteutuksena Teamssissa joko 14.-18.10. tai 21.-25.10., riippuen omasta coaching-ryhmästäsi (katso ryhmät ryhmät alta)

  • Coachausta on Teamssissa 1,5 h päivittäin. Huomaathan, että saat intensiiviviikon coaching-sessioista parhaan hyödyn, kun olet perehtynyt aiheisiin Moodlessa etukäteen. Pääset valitsemaan oman coaching-ryhmäsi Moodle-oppimisympäristössä.

Ulla Kaukolan ryhmät 14.-18.10.2024

ryhmä 1: 8.00-9.30

ryhmä 2: 10.00-11.30

ryhmä 3: 17.00-18.30

Päivi Käri-Zeinin ryhmät 14.-18.10.2024

Ryhmä 1: 12.30-14.00

Ryhmä 2: 14.30-16.00

Ryhmä 3: 16.30-18.00

Elvira Vainion ryhmät 21.-25.10.2024

Ryhmä 1: klo 9.30-11.00

Ryhmä 2: klo 12.00-13.30

Ryhmä 3: klo 15.30-17.00

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opiskelija oppii:

  • tunnistamaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan elämänsä muutos- ja kriisilanteissa
  • tunnistamaan opiskeluihin negatiivisesti vaikuttavia perustavanlaatuisia tekijöitä, kuten keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietoa
  • hyödyntämään omia vahvuuksiaan oman elämänsä ja opintojensa hallinnassa
  • konkreettisen ja kehittävän otteen itsensä johtamisen viitekehyksessä ja omassa toiminnan suunnittelussa

Intensiivijakson tavoitteena on vaikuttaa opiskelijan ajattelu- ja toimintatapoihin mahdollisimman tehokkaasti. Opiskelija tutustuu itseensä sekä omiin haitallisiin malleihinsa opettajien tarjoaman materiaalin avulla jatkotyöstäen henkilökohtaista problematiikkaansa ryhmäcoachingissa. Kuuden henkilön pienryhmissä opiskelija oppii valmentavien kysymysten sekä vertaistuen avulla hallitsemaan oman elämänsä vaikeampia tilanteita.

Opetus tapahtuu ennakkotehtävän, itsenäisen opiskelun, ryhmäcoachingiin osallistumisen ja tehtäväportfolion kautta. Intensiiviviikon jokaiselle päivälle on nimetty oma teemansa, johon opiskelijat perehtyvät itsenäisesti annetun materiaalin ja luentojen avulla. Iltapäivällä/illalla opiskelija osallistuu oman pienryhmänsä ryhmäcoachingiin päivän teemasta, ja tuo ryhmäkeskusteluun oman problematiikkansa aiheen ympäriltä. Opintojakson kaikki teemat kootaan yhteen henkilökohtaisella tehtäväportoliolla.

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettajat

Vastuuopettaja: Päivi Käri-Zein (Haaga-Helia)

Muut toteutuksen opettajat: Ulla Kaukola (Laurea), Elvira Vainio (Metropolia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.