Digitaalisten palvelujen muotoilu (5 op)

Tällä opintojaksolla perehdytään palvelumuotoilun hyödyntämiseen digitaalisissa palveluissa.

 Tämä opintojakso on Haaga-Helian opintotarjonnasta.

Avainsanat

palvelumuotoilu, prototypointi, arvolupaus, digitaalinen tarinankerronta, digitaalisuus, Lean Service Creation, Tuplatimantti, YAMK

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella DIG4HM001-3009.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella DIG4HM001-3009.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 15.5.-23.5.2024

Toteutus: 19.8. – 13.12.2024 | Verkko-opintojakso | Online-luennot 28.8., 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 17.40.-20.30

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

– Palvelumuotoilu ja sen menetelmät
– Kaikkikanavainen asiakaskokemus
– Lean Service Creation -menetelmä
– Prototypointi
– Arvolupauksen suunnittelu ja digitaalinen tarinankerronta

Kurssi koostuu neljästä tiimien oppimista fasilitoivasta online-tapaamisesta (kurssin kick off -tapaaminen, kaksi helpdesk-tapaamista ja showroom) sekä itsenäisistä opinnoista / tiimityöskentelystä. Jokainen tiimi työskentelee digitaaliseen palveluun liittyvän haasteen parissa (tiimien oma valinta). Itsearviointi ja vertaisarviointi sisältyvät kurssin suoritukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toteuttaa palvelumuotoiluprojektin Lean Service Creation -menetelmää ja digitaalisia yhteiskehittämisalustoja käyttäen.
  • osaa soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja Tuplatimantti-mallin eri vaiheissa.
  • osaa suunnitella ja protoilla kaikkikanavaisia palveluratkaisuja laadullisen tutkimusaineiston pohjalta.
  • osaa kommunikoida kaikkikanavaisen palveluratkaisun arvolupauksen ja hyötyjä digitaalista tarinankerrontaa käyttäen.

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettajat

Vastuuopettaja: Kari Heikkanen (Haaga-Helia)

Muut toteutuksen opettajat: Jarmo Sarkkinen (Haaga-Helia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.