Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta

Aikataulut

 Ilmoittautumisaika 1.2.-15.2.2022

Ennakkotehtävät tulee palauttaa sunnuntaihin 20.3.2022 mennessä

Lähipäivät ovat 21.3-24.3.2022 klo 9-15  Haaga-Helian Pasilan kampuksella luokassa 1007 tai online.

Tavoitteet

Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta on AMK ja YAMK opiskelijoille suunnattu opintojakso, jossa innovoidaan ja kehitetään ratkaisuja yrityksen antamiin kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä. Tavoitteena on kehittää kestävää tulevaisuutta ja ilmastopositiivista liiketoimintaa. Opintojaksolle otetaan 10 3AMK-opiskelijaa.

Opintojaksolla hyödynnetään elämäkeskeistä ajattelua, tarinan kerrontaa ja kiertotalouden työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia. Innovoimalla parempaa, merkityksellistä tulevaisuutta voidaan vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus rakennetaan.

Innovoinnissa huomioidaan myös verkostot ja liiketoiminnan ekosysteemit, sillä merkityksellisimmät innovaatiot ja ratkaisut tehdään monen eri toimijan yhteistyössä uudenlaisissa verkostoissa

Sisältö:
  • Kiertotalouden perusteet ja menetelmät (rethink, redesign, reduce, reuse, recycle, renewable resources)
  • Kiertotalouden liiketoimintamallit
  • Kiertotalouden muotoilu
  • Kiertotalouden innovointitehtävä tiimissä
  • Tulevaisuusinnovointi
  • Merkityksellisyys ja elämäkeskeinen ajattelu (huomioidaan ihmisen lisäksi muu elämä)
  • Tarinan kerronta (story telling) ja protoilu
  • Verkostot ja liiketoiminnan ekosysteemit

Opintojaksolle toivotaan opiskelijoita erilaisista taustoista ja erilaisella osaamisesta. Riippuen aikaisemmasta osaamisesta/kokemuksesta opintojakson tehtävät voivat jonkin verran vaihdella opiskelijoittain.

Lisätietoja:

Opintojakson opettaja: Satu Harkki satu.harkki@haaga-helia.fi

Comments are closed.