Työyhteisön moninaisuus (5 op)

Suunnitteletko kansainvälistä uraa tai haluatko oppia ymmärtämään paremmin eri kulttuurien vaikutusta työyhteisöön? Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan siihen, miten kulttuuri ja ihmisten erilaiset taustat vaikuttavat työyhteisöön ja työntekoon.

Huom. Metropolian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: kulttuurit, työyhteisö, kulttuurien moninaisuus, yhteistyö

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 1.1.2024

Toteutus: 18.1.-14.3.2024. Metropolia Myyrmäen kampus, luokka MMC310. Torstaisin klo 17.00-20.45

Opintojakson sisältö

  • kulttuurintutkimuksen käsitteitä ja teorioita
  • monikulttuurisuus ja moninaisuus työelämässä
  • monikulttuurinen viestintä
  • esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka kulttuuri ja ihmisten erilaiset taustat vaikuttavat työyhteisöön ja työntekoon. Opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella monikulttuurisuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja kehittää kriittistä ajatteluansa ja ilmaisuansa niin kirjallisesti kuin suullisesti.

Kurssin opetuskieli on suomi ja osittain englanti.

Opettaja

Rebecca Kihlman (Metropolia)

Comments are closed.