Työssä hyvin, kaikki hyvin – Työhyvinvointi (5 op)

Tältä opintojaksolta löydät työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Opintojaksolla käsitellään muun muassa työmotivaatiota, lepoa ja palautumista, tervellisten elämäntapojen edistämistämistä työpaikoilla sekä sitä, mistä tekijöistä työpaikan työhyvinvointi muodostuu.

Huom. Metropolian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: työhyvinvointi, työkyky, palautuminen

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 4.3.2024

Toteutus: 18.3.-26.5.2024. Verkkototeutus Moodle oppimisalustalla. Vapaaehtoinen Zoom-orientaatio luento ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojakson sisältö

 • Myönteinen tunne- ja motivaatiotila työssä – Työn imu
 • Mitä voin tehdä työyhteisön jäsenenä työnimun saavuttamiseksi?
 • Millaisissa työoloissa aivot pääsevät kukoistamaan?
 • Näin huollat aivojasi.
 • Työpaikka terveyden edistämisen areenaksi
 • Työkyvyn ja terveellisten elämäntapojen edistäminen työpaikoilla
 • Liikettä työpäivään – vähemmän istumista
 • Työvälineitä muuttuvaan, monimuotoisen työelämän hallintaan – Etätyö, eTyö, mobiilityö ja monipaikkainen työ
 • Lepo ja palautuminen
 • Työhyvinvointisuunnitelma
 • Työsuojelu

Opettaja

Henna Hertell (Metropolia)

Comments are closed.