Turvallinen lääkehoito sosiaali- ja terveysalalla (5 op)

Tällä opintojaksolla käsitellään lääkehoitoa ja siihen liittyvää organisointia, ohjausta ja valvontaa sekä lääke- ja lääkitysturvallisuutta.

Huom. Metropolian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: lääkehoito, lääkehoidon lainsäädäntö, lääkehoidon ohjaus

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 1.1.2024

Toteutus: 5.2 – 14.4.2024. Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Opintojakson sisältö

  • lääkehoitoa toteuttavan ammattihenkilön rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa
  • lääkehuollon organisointi, ohjaus ja valvonta, lääke- ja lääkitysturvallisuus
  • farmakologia
  • turvallinen lääkehoitoprosessi ja lääkehoitosuunnitelma
  • lääkkeiden tilaaminen, lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin, valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä ja subkutaanisen injektion antaminen
  • aikuisten, ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisuuden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä pkv -lääkehoito
  • lääketietokantojen käyttö
  • lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi
  • lääkehoidon ohjaus, lääkehoitoon sitoutuminen ja itselääkitys
  • lääkematematiikka

Opettaja

Katja Åker (Metropolia)

Comments are closed.