Tekstitaidot haltuun korkeakouluopinnoissa (5 op)

Edeltävä suomen kielen osaaminen vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 vaaditaa opintojaksolle osallistuvalta.

Huom. Metropolian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: suomen kieli, opiskeluelämä, tekstitaidot

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 14.1.2024.

Toteutus: etäluennot

 • viikko 3: 16.1.2024 klo: 16.00-17.30 ja 17.1.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 4: 22.1.2024 klo: 16.00-17.30 ja 24.1.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 5: 29.1.2024 klo: 16.00-17.30 ja 1.2.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 6: 5.2.2024 klo: 16.00-17.30 ja 8.2.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 7: 12.2.2024 klo: 16.00-17.30 ja 14.2.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 8: 19.2.2024 klo: 16.00-17.30 ja 22.2.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 9: 26.2.2024 klo: 16.00-17.30 ja 28.2.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 10: 4.3.2024 klo: 16.00-17.30 ja 7.3.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 11: 11.3.2024 klo: 16.00-18.30 ja 15.3.2024 klo: 16.00-17.30

Opintojakson sisältö

 • opiskeluelämän tekstilajit, lukustrategiat ja sanavaraston laajentaminen
 • lähteiden hyödyntäminen ja luotettavuuden arviointi
 • punaisen langan löytäminen tekstistä
 • referointi ja tyypilliset referoinnin rakenteet
 • oman tekstin rakentaminen ja ajatusten jäsentely
 • sidosteisuus, konnektorit ja asioiden väliset yhteydet
 • kirjoitetun kielen rakenteita ja kielenhuoltoa
 • asiatyylin hallinta
 • omien kielellisten vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen, opiskelustrategioiden ja itseluottamuksen vahvistaminen kirjoittajana
 • toimivan yhteiskirjoittamisen perusteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä oman alansa opiskeluympäristössä suomen kielellä. Hän tunnistaa olennaisen sisällön lukemistaan tieteellisistä ja ammatillisista teksteistä ja pystyy hyödyntämään niitä omiin tarpeisiinsa. Opiskelija osaa referoida lukemaansa tekstiä ja muotoilla ajatuksiaan suomeksi. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeää ja jäsentynyttä tekstiä (esim. referaatti, raportti, essee), jossa yhdistää toisten ajatuksia omiinsa. Hän osaa tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Opiskelija tunnistaa omat taitonsa kirjoittajana ja osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1– B2.

Opettaja

Kaija Bergman (Metropolia)

Comments are closed.