Seksuaali- ja lisääntymisterveys (3 op)

Opintojaksolla käydään läpi seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, raskaus- synnytys- ja lapsivuodeaikaa ja seksuaaliterveyden monipuolista tukemista. Opit toteuttamaan seksuaaliohjausta ja analysoimaan seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden merkitystä työssäsi.

Huom. Laurean opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pakissa.

Avainsanat: seksuaaliterveys, raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika, sukupuolen moninaisuus

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 20.3.-17.4.

Toteutus: 1.5.-31.8. itsenäisesti verkossa. Läsnäoloa vaativa opetuskerta 13.5. klo 13.30-15.00 (Zoom). Tehtävien palautukset 7.6., 19.7. ja 31.7. mennessä. Opintojakso edellyttää itseohjautuvuutta. Opintojakso ei sisällä muita yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Opintojakson sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • soveltaa tietojaan anatomiasta ja fysiologiasta seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä
 • analysoida seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden merkitystä työssään
 • soveltaa tutkimustietoa ja suosituksia tunnistaessaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen vaikuttavia tekijöitä ja perustellessaan niiden tukemisen menetelmiä
 • tunnistaa potilaan seksuaalisuuteen liittyvät ohjauksen tarpeet sairauksien ja kriisien yhteydessä
 • ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyvät asiat potilaan ja hänen läheisensä kanssa
 • toteuttaa seksuaaliohjausta osana sairaanhoitajan/terveydenhoitajan työtään
 • kuvata keskeisimmät naistentaudit ja niiden tutkimuksen, hoidon ja seurannan
 • kuvata ja selittää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
 • kuvata ja perustella raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan keskeiset tutkimukset ja hoitotyön menetelmät
 • kuvata äidin, vastasyntyneen ja perheen hoidon periaatteet lapsen syntymän jälkeen

Opintojakson jaksotus:

 • Osa 1: Seksuaalisuus
  • Testaa osaamisesi: Seksuaaliterveyden käsitteet
  • Kokoava tehtävä: Seksuaalisuus
 • Osa 2: Seksuaali- ja lisääntymisterveys
  • Tentti: Seksuaali- ja lisääntymisterveys
 • Osa 3: Normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seuranta
  • Tietotesti: Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulku ja seuranta
  • Verkkokeskustelu teemoista:
  • Raskaana olevan äidin ja sikiön voinnin seuranta
  • Elintapaohjaus
  • Synnytykseen valmistautuminen
  • Psykososiaalinen tuki
  • Äidin ja vastasyntyneen voinnin seuranta synnytyksen jälkeen

Opettajat

Johanna Saastamoinen (Laurea)

Comments are closed.