Ranskankielinen liiketoimintaympäristö (5 op)

Kiinnostaako ranskan kieli ja kulttuuri? Tällä opintojaksolla pääset syventämään kulttuurituntemustasi ja perehtymään Ranskan yhteiskuntaan ja valtiolliseen elämään.

Huom. Haaga-Helian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: ransakankielinen liiketoimintaympäristö, ranskan kieli

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 1.1.2024

Toteutus: 15.1.-17.5.2024, Haaga-Helia Pasilan kampus luokka 4009. AIkaväillä 15.1.-15.3.2024 luennot ovat maanantaisin klo 12.15-13.45 ja torstaisin klo 10.00-11.30. Aikavälillä 25.3.-17.5.2024 luennot ovat maanantaisin klo 16.00-17.30 ja keskiviikkoisin 15.00-16.30.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

  • Ranska-tietous
  • Suomi-tietous
  • Ranskankieliset mediavälineet: lehdet, televisio, radio ja internet
  • Tiedon hankinta

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kulttuurieroja ja osaa suhtautua niihin
  • osaa kertoa Suomesta ranskaksi
  • ymmärtää paremmin ranskan yhteiskuntaa ja sen toimintaa
  • osaa löytää tietoa
  • on omaksunut liiketoiminnan ranskankieliset käsitteet ja termiston.

Opettajat

Catherine Metivier (Haaga-Helia)

Comments are closed.