Kuinka lapset ja nuoret voivat? Lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminen (5 op)

Tällä opintojaksolla perehdytään lasten ja nuorten psyykkiseen kehitykseen ja mielenterveyteen.

Opiskelijalla on oltava mielenterveys- ja päihdetyön opintoja suoritettuna amk-opinnoissa, jotta hän pystyy syventämään osaamistaan tällä opintojaksolla. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella palauttamalla ensimmäisen oppimistehtävän sovittuna ajankohtana.

Huom. Metropolian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: tunnetaidot, mielenterveys, hyvinvointi, kriisin hallinta, sosialisaatio

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 4.3.2024

Toteutus: 18.3. – 26.5.2024. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen Metropolian verkko-oppimisalustalla. Opintojakson tehtävät on aikataulutettu. Niitä ei ole mahdollista suorittaa mukautetussa aikataulussa.

Opintojakson sisältö

• lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:
• osaa kuvata perustiedot lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä
• osaa etsiä ja soveltaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä
• tunnistaa varhaisen puuttumisen tarpeen ja tietää puheeksi oton periaatteet
• syventää osaamista lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöstä
• tunnistaa perheen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen
• osaa hyödyntää lasten ja nuorten mielenterveystyön monialaisia verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja

Opettaja

Anna O’Sullivan (Metropolia)

Comments are closed.