Kotihoitoa nykyteknologiaa hyödyntäen (3 op)

Opintojaksolla opit kuvaamaan kotihoidon teknologiaan liittyviä keskeisiä ammattikäsitteitä ja perustelemaan teknologian merkitystä asiakkaan ohjaamisessa sekä ottamaan eettiset näkökohdat huomioon palveluita suunnitellessa. Opintojaksolla pohditaan kotihoidon teknologisten palveluiden soveltamista asiakkaan kotona selviytymisen tueksi ja reflektoidaan omaa osaamista ja ammatillista kehittymistä kotihoidon nykyteknologian käytössä.

Huom. Laurean opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pakissa.

Avainsanat: kotihoito, teknologian hyödyntäminen, asiakaslähtöinen työskentelytapa

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 20.3.-17.4.

Toteutus: 1.5.-31.8. Vahvista osallistumisesi kirjautumalla oppimisalustalle 6.5. mennessä. Tehtävien palautuspäivät kuvattu alla. Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena ja suoritetaan itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden ja määräaikaan mennessä. Opinnossa on ryhmäkeskustelua.

Opintojakson sisältö

1. Orientaatiotehtävä (4h), palautus 15.5. mennessä
Opintojakso alkaa orientoivalla tehtävällä. Tehtävässä jaat muiden opiskelijoiden kanssa ajatuksiasi ja kokemuksiasi teknologian käytöstä.
– yksilö/ ryhmätehtävä

2. Kotihoidon teknologian keskeiset käsitteet (18h), palautus 10.6. mennessä
Tässä moduulissa opit tunnistamaan kotihoidon teknologiaan liittyviä keskeisiä käsitteitä. Moduulissa annetaan sinulle valmis oppimateriaali, jonka avulla sinulla on mahdollisuus tutustua opintojakson keskeisiin käsitteisiin. Moduulin päätteeksi pääset testaamaan tietosi ja osaamisesi sähköisen tietotestin muodossa.
– Sähköinen tietotesti teknologian käsitteistä
– Yksilötehtävä

3. Teknologiasia palveluja ja ratkaisuja (20h), palautus 31.7. mennessä
Tässä moduulissa opit soveltamaan teknologisia palveluja ja ratkaisuja ikääntyneen asiakkaan kotona selviytymisen tueksi. Tutustut Miljan tarinaan ja suunnittelet hänelle sopivia kotona asumisen mahdollistavia teknologisia ratkaisuja.
– Yksilötehtävä, sisältäen yhteistä keskustelua ja vertaisarviointia

4. Teknologian eettiset kysymykset kotihoidossa (17h), palautus 31.7. mennessä
Tässä moduulissa tarkastellaan kotihoidon asiakkaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä, kun palveluihin integroidaan teknologisia palveluja. Lähestyt eettisesti kestävien toimintapojen toteutumista sekä edistävistä että haasteita tuottavista näkökulmista ja laadit tarkastelusi pohjalta käsitekartan yhteiselle keskustelualueelle.
– Yksilötehtävä, sisältäen yhteistä keskustelua ja vertaisarviointia

5. Teknologia ja kotihoidon tulevaisuus (17h), palautus 31.7. mennessä
Tässä moduulissa opit visioimaan mahdollisia tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja ikääntyneen asiakkaan kotona selviytymisen tueksi sekä pohdit teknologian käytettävyyteen liittyviä seikkoja.
– Yksilötehtävä

6. Reflektiotehtävä (4h), palautus 10.8. mennessä
Tässä moduulissa reflektoit opintojaksolla oppimaasi ja kokemaasi. Tehtävässä pohditaan oman ajattelun ja osaamisen kehittymistä opintojakson aikana.
– Yksilötehtävä

Opettajat

Kirsi Leinonen (Laurea)

Comments are closed.