Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena (5 op)

Kiertotalouden osaamista tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Uudenlainen, kestävä liiketoiminta on merkittävä ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen vähentäjä. Tule kehittämään omaa osaamistasi siitä, miten yritykset voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja hyödyntää kiertotaloutta ja sen liiketoimintamalleja.

Opintojakso on perustason kurssi, josta saat hyvä edellytykset jatkaa muihin syventävän tason kiertotalouden opintoihin.

Huom. Haaga-Helian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: kiertotalous, kestävä kehitys, kestävä liiketoiminta, ympäristövastuu

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 1.1.2024

Toteutus: 15.1.-15.3.2024, verkko-opinto, online luennot maanantaisin klo 17.40-20.30

Opintojakson sisältö

• Johdanto vastuulliseen liiketoimintaan ja erityisesti yrityksen ympäristövastuuseen
• Kiertotalouden perusteet ja muutos lineaarisesta mallista kiertotalouteen
• Ilmastotoimet toimitusketjussa ja resurssitehokkuus
• Esimerkkejä yritysten eri asiantuntijoiden roolista kiertotalouden ja ilmastotoimien edistäjinä
• Omien vaikutusmahdollisuuksien oivaltaminen
• Kiertotalouden liiketoimintamallit

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• Tietää keskeiset peruskäsitteet ja niiden väliset vaikutussuhteet kiertotaloudesta, vastuullisesta liiketoiminnasta, ympäristövastuusta ja resurssitehokkaasta toimitusketjusta
• Tietää useita keinoja, miten yritykset ja yrityksissä töissä olevat asiantuntijat voivat tehdä ilmastotoimia.
• Osaa hahmottaa ja perustella tekoja, joilla voi tehdä ilmastotekoja ja edistää kiertotaloutta.
• Osaa hahmottaa kiertotalouden liiketoimintamalleja ja arvioida niitä

Opettajat

Soile Kallinen (Haaga-Helia) ja Satu Harkki (Haaga-Helia)

Comments are closed.