Kestävä liiketoiminta (5 op)

Tällä opintojaksolla pääset syventämään käsitystäsi kestävän liiketoiminnan periaatteista ja kiertotalouden liiketoiminnasta.

Huom. Laurean opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pakissa.

Avainsanat: kestävä kehitys, kiertotalous, liiketoiminta

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 14.2.2024

Toteutus: 29.2.-3.5.2024, verkko-opinto. Tunnit pidetään Zoomissa

  • 29.2. klo 9.00-12.00
  • 7.3. 9.00-11.30
  • 14.3.9.00-12.00
  • 26.3. 9.00-12.00
  • 10.4. 12.30-15.00
  • 24.4. 9.00-12.00

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan syvemmin kestävän liiketoiminnan periaatteita ja kiertotalouden liiketoimintaa. Opit näihin liittyviä käytänteitä kuten elinkaaren arvioinnin periaatteita, uusien liiketoimintamallien vaikutuksista yrityksen arvoketjuihin ja sidosryhmiin, lainsäädännöllisestä ohjauksesta sekä arvon säilyttämisestä liiketoimintaprosesseissa. Käsitteet opitaan itsenäisesti opiskelemalla ja testein, minkä lisäksi työkalujen käyttöä harjoitellaan pienryhmän kanssa soveltavien tehtävien avulla.

Opettaja

Johanna Lunkka (Laurea) ja Päivi Harmoinen (Laurea)

Comments are closed.