Kestävä kehitys, oma kestävä hyvinvointi ja asiantuntijuus (5 op)

Kiinnostaako kestävä kehitys? Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan muun muassa kestävän kehityksen päätavoitteisiin ja strategioihin sekä kestävään työhyvinvointiin ja johtajuuteen.

Huom. Metropolian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: kestävä kehitys, työhyvinvointi, johtaminen

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 4.3.2024

Toteutus: 18.3.-3.6.2024. Itsenäinen verkko-opintojakso

Opintojakson sisältö


• Kestävän kehityksen päästrategiat Suomessa
• Ekologiset arvot, asenne ja suuntautuneisuus
• Elämänkaaren pituinen aivoterveyden edistäminen, heräte oman hyvinvoinnin ylläpitoon
• Kestävä työhyvinvointi, kestävä johtajuus
• Eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa

Suoritettuaan verkko-opintojakson opiskelija:

• Tietää hyvin kestävän kehityksen päätavoitteet ja strategiat.
• Tunnistaa oman kestävän kehityksen arvomaailman ja motivoituu tukemaan vihreän siirtymän vastuullista toimintaa omilla arkipäivän valinnoilla.
• Motivoituu edistämään omaa kestävää hyvinvointiaan ja levittämään tietoa sekä myönteistä asennetta lähiverkostoihin.
• Tietää kestävän työn ja johtajuuden piirteet ja osaa edistää niitä omassa työtoiminnassaan.
• Osaa ylläpitää ja motivoituu levittämään työhyvinvointia tukevaa eettistä asiantuntijuutta omassa toiminnassaan.

Opettaja

Teija Rautiola (Metropolia)

Comments are closed.