Asiantuntijatyön suomi 1 (5 op)

Edeltävä suomen kielen osaaminen vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.1. (esim. Suomen mestari 1-3 tai vastaavat opinnot.) vaaditaa opintojaksolle osallistuvalta.

Huom. Metropolian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: suomen kieli, työelämä, kielenhuolto

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 14.1.2024.

Toteutus: etäluennot

 • viikko 4: 23.1.2024 klo: 16.00-17.30 ja 25.1.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 5: 30.1.2024 klo: 16.00-17.30 ja 31.1.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 6: 6.2.2024 klo: 16.00-18.30 ja 7.2.2024 klo: 16.00-17.30
 • viikko 7: 13.2.2024 klo: 16.00-17.30 ja 15.2.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 8: 20.2.2024 klo: 16.00-17.30 ja 21.2.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 9: 27.2.2024 klo: 16.00-17.30 ja 29.2.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 10: 5.3.2024 klo: 16.00-17.30 ja 6.3.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 11: 12.3.2024 klo: 16.00-17.30 ja 14.3.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 12: 18.3.2024 klo: 16.00-17.30 ja 21.3.2024 klo: 16.00-18.30
 • viikko 13: 25.3.2024 klo: 16.00-18.30 ja 27.3.2024 klo: 16.00-17.30

Opintojakson sisältö

 • Työelämän suulliset ja kirjalliset vuorovaikutustilanteet
 • Kielen tilanteinen vaihtelu (muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot)
 • Omaan ammattialaan liittyvän sanaston laajentaminen sekä oman ammattialan tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen
 • Suomen kielen perusrakenteiden kertaus (mm. rektiot, verbien aikamuodot, konjunktiot, lausetyypit)
 • Kielenhuollon perusteet (välimerkit, isot kirjaimet, yhdyssanat) sekä kirjoitetun kielen rakenteet (mm. partisiippien ja lauseenvastikkeiden tunnistaminen)
 • Kielen opiskelustrategioiden vahvistaminen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä oman alansa työympäristössä suomen kielellä ja välittää työelämään tai ammattialaansa liittyvää tietoa kirjallisesti ja suullisesti. Hän tunnistaa muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot. Opiskelija ymmärtää työelämään ja omaan alaansa liittyviä tekstejä ja pystyy sekä keskustelemaan että tuottamaan selkeää ja jäsentynyttä tekstiä niihin liittyvistä aiheista. Opiskelija tietää, miten kehittää kielitaitoaan itsenäisesti. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1.2.

Opettaja

Kaija Bergman (Metropolia)

Comments are closed.