Vastuullinen yrittäjyys (5 op)

Ole mukana luomassa vastuullista yrittäjyyttä tai kerää omaan työkalupakkiisi hyödyllisiä yrittäjyystaitoja! Luo tulevaisuutta, joka on eettisempi, kestävämpi ja vaikuttavampi.

Kiinnostaisiko vastuulliset yrittäjyystaidot? Vastuullinen yrittäjyys-opintojakso tarjoaa näkemyksiä vastuullisuudesta liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä, inspiroivia ideoita omalle yrittäjyyspolulle sekä käytännön taitoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Opintojaksolla opit vastuullisuuden peruskäsitteet, palvelumuotoilun hyödyntämisen ideoiden validoinnissa ja design sprint-menetelmän käytön. Intensiivijakso tarjoaa mahdollisuuden liikeidean löytämiseen kenttätyön avulla. Kurssi huipentuu design sprint-viikkoon, jonka aikana pääset testaamaan ja kehittämään uutta liikeideaa.

Ilmoittaudu nyt mukaan ja inspiroidu yrittäjyydestä!

Avainsanat: vastuullisuus, yrittäjyys, inspiraatio, idean kehittäminen, design sprint

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 2.5.-8.10.

Itsenäinen työskentely: aloitus ennen intensiivijaksoa ja sen aikana

Intensiivijakso: 16.–19.10. klo 14-17, Pasila Haaga-Helian kampus, tila 1219

Opintojakson sisältö

Intensiiviopintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee vastuullisuuden peruskäsitteet
  • Ymmärtää yrittäjyysintentioiden merkityksen
  • Osaa soveltaa palvelumuotoilua liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja idean validoinnissa
  • Osaa kehittää liikeideaa design sprint -menetelmän avulla

Ennen intensiivijaksoa opiskelija opiskelee opintojakson aiheita itsenäisesti verkkomateriaalien avulla. Hän suorittaa oppimistehtäviä sekä kontaktoi yrityksiä testatessaan ja kehitellessään liikeideaansa. Intensiivijaksolla järjestetään design sprint, jonka aikana opiskelija pääsee kehittämään ja testaamaan liikeideaansa. Tavoitteena on saada hyvin tehokkaasti testattua oman idean toimivuus, jonka pohjalta pystyy ideaa alkaa kehittämään toivottuun suuntaan.

Opettajat

Vastuuopettajat: Mikko Järvinen (Haaga-Helia), Olli Laintila (Haaga-Helia), Irma Mäkäräinen-Suni (Haaga-Helia)

Muut opettajat: Antti Sekki (Laurea), Esa Toukoniitty (Metropolia)

Comments are closed.