Vastuullinen yrittäjyys (5 op)

Kiinnostaako sinua yrittäjänä toimiminen, mutta tulevaisuus pelottaa? Tai oletko kenties kiinnostunut ideoimaan ja kehittämään oman liikeideaasi vastuullisempaan suuntaan? Vastuullinen yrittäjyys -opintojaksolla saat eväitä vastuullisen yritystoiminnan toteuttamiseen, uutta inspiraatiota polullesi yrittäjänä ja varmuutta unelmiesi tavoittelemiseen.

Opintojaksolla tutustutaan vastuullisuuteen teemana sekä sen tuomiin mahdollisuuksiin liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. Opiskelija saa uusia ideoita ja inspiraatiota omaan yrittäjyyteensä ja pääsee kehittämään identiteettiään yrittäjänä. Opintojakson aikana kehitetään liikeidea, joka noudattaa vastuullisuuden periaatteita, ja testataan ideaa konkreettisesti kenttätyöllä ja design sprintissä.

Avainsanat: vastuullisuus, yrittäjyys, inspiraatio, idean kehittäminen, design sprint

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 2.5.-13.8.

Itsenäinen työskentely: syyskuun alusta lähtien

Intensiivijakso: 16.–19.10. klo 14-17, Pasila Haaga-Helian kampus

Opintojakson sisältö

Intensiiviopintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee vastuullisuuden peruskäsitteet
  • Ymmärtää yrittäjyysintentioiden merkityksen
  • Osaa soveltaa palvelumuotoilua liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja idean validoinnissa
  • Osaa kehittää ideaansa design sprint -menetelmän avulla

Ennen intensiivijaksoa opiskelija opiskelee opintojakson aiheita itsenäisesti verkkomateriaalien avulla. Hän suorittaa oppimistehtäviä sekä kontaktoi yrityksiä testatessaan ja kehitellessään yritysideaansa. Intensiivijaksolla järjestetään design sprint, jonka aikana opiskelija pääsee kehittämään ja testaamaan yritysideaansa. Tavoitteena on saada hyvin tehokkaasti testattua oman idean toimivuus, jonka pohjalta pystyy ideaa alkaa kehittämään toivottuun suuntaan.

Opettajat

Vastuuopettajat: Mikko Järvinen (Haaga-Helia), Olli Laintila (Haaga-Helia), Irma Mäkäräinen-Suni (Haaga-Helia)

Muut opettajat: Antti Sekki (Laurea), Esa Toukoniitty (Metropolia)

Comments are closed.