Työelämän tekoälysovellukset (5 op)

Tervetuloa Työelämän tekoälytaidot -kurssille! Opintojaksolla käsitellään tekoälyn sovelluksia ja niiden soveltamista työelämässä. Opit generatiivisten tekoälysovellusten, kuvantunnistuksen ja -käsittelyn, robotiikan ja laitteiden, automatisoinnin, tekoälypohjaisen päätöksenteon sekä tekoälyyn liittyvän etiikan kautta, miten tekoälyä käytetään työelämässä. Opintojaksolla ei edellytetä pohjatietoja tekoälystä eikä kurssin suorittaminen vaadi erityisiä tietoteknisiä taitoja, vaan opintojaksolla tutustutaan laajasti työelämän eri aloilla käytettyihin tekoälysovelluksiin käytännön esimerkkien avulla.

Avainsanat: tekoäly, tietotekniikka, tulevaisuus, työelämätaidot, sovellukset

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 2.5.-1.10.

Ennakkotehtävä: lisää tietoa myöhemmin

Intensiivijakso: viikoilla 43-50 (23.10.-17.12.), tiistai-iltapäivisin uuden viikon aloitus sessiolla ja muuten itsenäistä työskentelyä

Opintojakson sisältö

Työelämän tekoälysovellukset on sprinttimuotoinen verkkototeutus, joka koostuu kahdeksasta viikon mittaisesta sprintistä. Sprintit aloitetaan aina tiistaisin. Kukin sprintti rakentuu yhden teeman ympärille. Sprintit noudattavat karkeasti ottaen kaavaa ennakkotehtävä, opetussessio, harjoitustehtävät sekä reflektio. Opetussessiot voivat olla joko opettajajohtoisia tai virtuaalisia tai niiden yhdistelmiä.

Sprintien sisältö:

 1. Johdatus Työelämän tekoälysovelluksiin
 2. Generatiiviset tekoälysovellukset
 3. Kuvantunnistus ja -käsittely työelämässä
 4. Robotiikan ja laitteiden soveltaminen työelämässä
 5. Automatisoinnin perusteet toimistotyökaluissa ja älykkäät henkilökohtaiset avustajat työelämässä
 6. Tekoälypohjaisen päätöksenteon soveltaminen työelämässä
 7. Tekoälyn etiikka ja tulevaisuus
 8. Kooste: miten työelämässä käytetään tekoälyä

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • käyttää tekoälyyn liittyviä käsitteitä ja sovelluksia
 • arvioida tekoälyn vaikutuksia työelämässä
 • soveltaa generatiivisia tekoälysovelluksia, kuvantunnistusta ja -käsittelyä sekä robotiikkaa eri konteksteissa
 • hallita automatisoinnin perusteet toimistotyökaluissa ja tekoälypohjaisen päätöksenteon soveltamisen
 • kuvata tekoälyn eettiset haasteet ja osaat arvioida ratkaisuja niiden ratkaisemiseksi

Opettajat

Vastuuopettaja: Jyrki Innanen (Laurea)

Muut opettajat: Tomi Tolonen (Laurea), Juhani Heikkinen (Haaga-Helia) ja Mika Hämäläinen (Metropolia)

Comments are closed.