Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi (5 op)

Tuntuuko arkesi kuormittavalta? Etkö selviydy arjen vaatimuksista? Tuntuuko ajanhallinta ainaiselta tulipalojen sammuttamiselta? Tule mukaan opintojaksolle ja opi arjen hallinnan keinoja ja työkaluja, joiden avulla pystyt paremmin pitämään huolta omasta hyvinvoinnistasi sekä parantamaan arjessa ja opinnoissa jaksamista.

Opintojaksolla opitaan erilaisia stressinhallinnan, jaksamisen ja palautumisen työkaluja sekä ajankäytön hallinnan menetelmiä. Opiskelijat oppivat lisää itsestään ja omista ajatusmalleistaan, joiden tunteminen edesauttaa oman yksilöllisen tilanteen ratkaisemista.

Avainsanat: hyvinvointi, ajanhallinta, mielenterveys, palautuminen, resilienssi

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 2.5.-8.10.

Intensiivijakso: viikolla 45 (6.–12.11.) online-toteutuksena, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opiskelija oppii:

  • tunnistamaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan elämänsä muutos- ja kriisilanteissa
  • tunnistamaan opiskeluihin negatiivisesti vaikuttavia perustavanlaatuisia tekijöitä, kuten keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietoa
  • hyödyntämään omia vahvuuksiaan oman elämänsä ja opintojensa hallinnassa
  • konkreettisen ja kehittävän otteen itsensä johtamisen viitekehyksessä ja omassa toiminnan suunnittelussa

Intensiivijakson tavoitteena on vaikuttaa opiskelijan ajattelu- ja toimintatapoihin mahdollisimman tehokkaasti. Opiskelija tutustuu itseensä sekä omiin haitallisiin malleihinsa opettajien tarjoaman materiaalin avulla jatkotyöstäen henkilökohtaista problematiikkaansa ryhmäcoachingissa. Kuuden henkilön pienryhmissä opiskelija oppii valmentavien kysymysten sekä vertaistuen avulla hallitsemaan oman elämänsä vaikeampia tilanteita.

Opetus tapahtuu ennakkotehtävän, itsenäisen opiskelun, ryhmäcoachingiin osallistumisen ja tehtäväportfolion kautta. Intensiiviviikon jokaiselle päivälle on nimetty oma teemansa, johon opiskelijat perehtyvät itsenäisesti annetun materiaalin ja luentojen avulla. Iltapäivällä/illalla opiskelija osallistuu oman pienryhmänsä ryhmäcoachingiin päivän teemasta, ja tuo ryhmäkeskusteluun oman problematiikkansa aiheen ympäriltä. Opintojakson kaikki teemat kootaan yhteen henkilökohtaisella tehtäväportoliolla.

Opettajat

Vastuuopettaja: Päivi Käri-Zein (Haaga-Helia)

Muut opettajat: Elviira Vainio (Metropolia) & Ulla Kaukola (Laurea)

Comments are closed.