Yrittäjyys – vanha sivu

Yrittäjyys ja innovatiivisuus ovat läpileikkaavia ja edelleen nousevia teemoja suomalaisessa työelämässä. Tämän johdosta se on nostettu yhdeksi 3AMK yhteistyöalueista. Yhteistyötä tehdään sekä opintojen, että tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan osalta.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian tutkinto-opiskelijat voivat valita haluamiaan opintojaksoja 3AMK tarjonnasta. Erityisesti yhteistyöalue keskittyy intensiivitoteutusten ja kokonaan uusien oppimiskonseptien luomiseen, testaamiseen, ja pilotoimiseen. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi tarjoamme opintoja jatkuvan oppimisen kohderyhmälle. Intensiiviopinnot ovat tyypillisesti läheisessä yritysyhteistyössä toteutettavia työelämälähtöisiä konsepteja, joilla opiskelijat tapaavat työelämän edustajia ja etsivät ratkaisuja työelämän haasteisiin. Tutustu intensiiviopintoihin tästä.

Lisäksi tuemme kampushautumotoimintaa, opiskelijayrittäjyyttä ja tarjoamme yhteisiä yrityspalveluita, tapahtumia sekä neuvontaa.

Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan osalta erityisesti keskiössä ovat digitaalinen ja kestävä innovaatiotoiminta ja yrittäjyys. Lisäksi yhteistyöalue etsii keinoja toteuttaa onnistuneita kaupallisia konsepteja.

Olemme yhteiskunnallisesti vaikuttava toimimalla läheisesti 3AMK alueiden yritysten kanssa, sekä hyödyntämällä laajasti sekä kansallisia että kansainvälisiä ekosysteemejä ja verkostoja. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden 3AMK-yhteistyöalueiden kanssa. 

Lisätietoa

Antti Vettenranta

Prosessijohtaja

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen
liittouma (3AMK)

antti.vettenranta@laurea.fi

+358 40 562 5293

Tutustu yhteistyössä toteutettaviin oppimiskonsepteihin
Tutustu yhteistyössä toteutettaviin TKI-hankkeisiin

Kaikki 3AMK-opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti. Kiinteistöalan osaamispolku järjesti keväällä 2020 ura- ja rekrytointipäivän, jossa opiskelijat ja työnantajat kohtasivat. Kysyimme, miksi 3AMK-yhteistyö on tärkeää myös yrityksille. Katso videot alta!

Comments are closed.