3UAS-konferenssi 27.4.2023

Tervetuloa ajankohtaiseen ja mielenkiintoiseen 3UAS-konferenssiin 2023! Konferenssin nimi 3UAS ilmentää kolmea pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulua, jotka tapahtumaa järjestävät eli Haaga-Heliaa, Laureaa ja Metropoliaa. Vuosittaisena yhteisenä teemana konferenssilla on johtaminen ja yrittäjyys, joita lähestytään monialaisesti yhdistäen eri tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamisalueita ja käytännön ratkaisuja.

Konferenssin 2023 teemat ovat:

  • Johtamisen paradigman muutos
  • Tietojohtaminen, osaamisen johtaminen
  • Moninaiset työyhteisöt, valmentava johtajuus ja coaching
  • Yrittäjyyden muodot ja alustat 
  • Ennakointi tulevaisuuskestävyyden rakentajana
  • Tekoäly ja muut teknologiset ratkaisut
  • Palvelumuotoilun keinot ja mahdollisuudet
  • Muut johtamisen ja yrittäjyyden teemat 

Konferenssin työryhmä: Helena Kuusisto-Ek (Metropolia), Leena Unkari-Virtanen (Metropolia), Tiina Brandt (Haaga-Helia), Krista Anttila (Jyväskylän amk), Maarit Laiho (Turun amk), Piia Uusi-Kakkuri (Vaasan amk), Tiina Wikström (Laurea) & Anna Ruohonen (Haaga-Helia)

Konferenssi on suunnattu opettajille, tutkijoille, opiskelijoille ja asiantuntijoille.

Comments are closed.