Pakollisten luentojen aiheet ja aikataulut (30.9.2021)

(Kaikki luennot myös tallennetaan myöhemmin katsottaviksi)
Aihe ja luennoitsijaAjankohta
Ennakoinnin perusteet

Luento esittelee viikon rakenteen ja oppimistehtävät. Luennolla opetetaan ryhmätyöhön tarvittava ennakoinnin teoriapohja ja ennakointiprosessin vaiheet. Luento on välttämätön edellytys viikkotehtävälle ja ryhmätyössä onnistumiselle.

Ennakoinnin asiantuntija Pasi Hario, Laurea Ammattikorkeakoulu
Ma 8.11. klo 10.00-13.30
Tulevaisuuden taidot ja identiteetit

Tulevaisuus vaatii jatkuvaa sopeutumista ja uuden oppimista. Kun maailma muuttuu, on myös käsityksemme itsestämme muututtava. Minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Ja voisitko sinä olla esimerkiksi mahdollistaja, innostaja, kiteyttäjä tai kirkastaja?

Futuristi Perttu Pölönen

Ma 8.11. klo 14.00-15.30
Ennakointi – se, mitä et ole osannut kysyä

Onko ennakointi vain kurkistuksia ja mahdollisuuksia, vai myös varautumista, valmistautumista ja haltuunottoa? Kun suuri ei enää ole kaunista, niin mitkä muut ilmiöt haastavat tietoa ja maailmankuvaa? Kun ennakoinnin kysymyksenasettelua rajaa oma yleissivistyksemme, miten se tulisi määritellä murrosaikana?

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava
Ti 9.11. klo 10.00-11.30
Tekoäly tulevaisuuden työelämässä

Luennolla käydään läpi, miten tekoäly muuttaa työelämää, ja mitkä ovat tekoälyn mahdollisuudet ja uhat. Lisäksi opit mitä tulevaisuuden työntekijän tulisi tietää tekoälystä, ja mitkä ovat tärkeimmät tekoälytyökalut, joita opiskelijat voivat käyttää.

Kansainvälinen tekoälyasiantuntija ja kirjailija Lasse Rouhiainen

Ti 9.11. klo 12.00-13.30
Kiertotalous

Luennolla tarkastellaan kiertotalouden tulevaisuuden trendejä ja niiden heijastumista työhön ja vaadittavaan osaamiseen.

Johtava asiantuntija Eero Jalava, Kestävyysratkaisut, Sitra

Ti 9.11. klo 14.00-15.30
Kuluttajatrendit

Luennolla käydään läpi megatrendejä ja kuluttajatrendejä ja sitä, miten nämä voivat vaikuttaa tulevaisuuden toimintaympäristöön. Tavoitteena on selvittää, miten trendien avulla voidaan varautua tulevaisuuteen sekä innovoida itse tulevaisuutta.

Futuristi, DI, KTT Elina Hiltunen

Ke 10.11. klo 10.00-11.30
Ekosysteemit ja verkottunut liiketoiminta tulevaisuuden rakentajana

Luennolla opitaan, miksi ja mihin ekosysteemejä tarvitaan ja miten hyödynnetään erilaisia yhteistyön muotoja. Luento myös käsittelee, miten alustat tulevat muuttamaan liiketoimintaa.

Tutkimuspäällikkö Katri Valkokari, VTT Ennakointi- ja datataloustutkimusalue

Ke 10.11. klo 12.00-13.30
Tulevaisuuden datatalous

Datatalouteen kohdistetaan suuria odotuksia, mutta samalla käydään keskustelua sekä datasta että datataloudesta. Data nähdään milloin uutena öljynä, auringonvalona tai jopa kultana. Miten datatalous voi vastata näihin haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa?

Johtava asiantuntija, Juhani Luoma-Kyyny, Reilu datatalous, Sitra
Ke 10.11. klo 14.00-15.30
Tulevaisuuden ennakointi ja arvot

Maailman pelastamisesta on tehtävä kannattava bisnes, ja siksi yritysfuturologian ytimessä on kestävä liiketoiminta, vastuullisuus ja kiertotalous. Kestävän kehityksen ulottuvuudet taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä kehityksestä auttavat puntaroimaan tulevaisuutta muokkaavia ja rakentavia valintoja lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. ”Futurologiassa on ajateltava koko universumia vähintään 1000 vuoden tähtäimellä” (Pentti Malaska).

Yritysfuturologi, KTT Tarja Meristö, FuturesLab CoFi Da Wo Oy

To 11.11. klo 10.00-11.30
Tulevaisuuksien historia

Onko tulevaisuus ollut aina olemassa? Miksi sitä joskus on enemmän ja joskus vähemmän? Modernin Suomen tarina on kertomus tulevaisuuden löytämisestä ja sen pirstoutumista.

Historioitsija, toimittaja ja muusikko Matti Johannes Koivu

To 11.11. klo 12.00-13.30
Digitaalisten teknologioiden trendit ja kehittyminen

Luennolla perehdytään teknologioiden ennakoinnin tärkeyteen, tarkastellaan teknologiatrendejä ja tulevaisuuden teknologioita. Millaisia ovat digitaaliteknologioiden tulevaisuuden ilmiöt ja mahdollisuudet? Teknologioiden kehitysvauhti on yllättänyt ja tulee jatkossakin yllättämään meidät kaikki!

Teknologisti, tradenomi YAMK Kari Pesonen
To 11.11. klo 14.00-15.30

Comments are closed.