Yritysvastuu (15 op)

Yritysten vastuu yhteiskunnallisina toimijoina on paljon puhututtava aihe. Vastuullisuuden teemat ovat olleet tapetilla jo pitkään, ja yrityksiltä vaaditaan jatkuvasti suurempaa vastuuta omasta toiminnastaan jo lakisääteiselläkin tasolla. Yritysvastuu on perinteisesti jaettu sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen. Osaamispolulla käsitellään yritystoiminnan vastuullisuutta näistä kaikista näkökulmista. Saat hyvin monipuolisen ja laaja-alaisen käsityksen vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen mukaisesta yritystoiminnasta.

Osaamispolulla opit arvioimaan yritystoiminnan eettisyyttä ja vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan sekä turvaamaan yrityksen toiminnan jatkuvuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan toteuttamiskelpoisia, eettisiä ja resurssitehokkaita kiertotalousratkaisuja. Opit myös varautumaan erilaisiin yllättäviin tapahtumiin ja tiedostat vastuullisen liiketoiminnan haasteet sekä kilpailuedut.

Avainsanat: riskienhallinta, kiertotalous, toimitusketjun hallinta, kestävä kehitys

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Business Continuity, TO00BN76-3008 (5 op)

Aikataulu: 31.8. klo 15.15-17.45 (Leppävaara), 6.10. klo 12.30-15.00 (Leppävaara), 18.10. klo 16.00-18.00 (Zoom) ja 21.11. klo 16.00-18.00 (Zoom). Lisäksi itsenäistä opiskelua.

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Eveliina Hytönen

Liiketoiminnan jatkuvuus on yritystoiminnassa jatkuvasti uhattuna. Jos yrityksellä ei ole kykyä varautua erilaisiin tielle tuleviin yllätyksiin, ei se todennäköisesti selviä niistä kunnialla, ja yrityksen tarina tulee päätökseensä ennen aikojaan. Tällä opintojaksolla käsitellään yritystoiminnan jatkuvuutta uhkaavia riskejä, opetellaan pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta yritystoiminnassa ja tunnistetaan yrityksen toiminnan kriittisiä toimintoja, joiden turvaaminen on muutoksen tai kriisin edessä tärkeintä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
– määrittää liiketoiminnan jatkuvuudelle asetetut vaatimukset, parhaat käytännöt ja soveltaa niitä
– tunnistaa kriittiset liiketoiminnot ja niiden tarpeet jatkuvuudelle
– arvioida ja hallita liiketoiminnan jatkuvuusriskejä
– suunnitella, arvioida ja kehittää liiketoiminnan jatkuvuutta

Circular Economy & Supply Chain Management, COR008AS2AE-3001 (5 op)

Aikataulu: Ti klo 17.40-20.30 / 22.8.-10.10. / Online

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Soile Kallinen ja Eeva Aarnio

Supply chain management is a crucial action in circular economy. Without well-functioning supply chain circular economy solutions are very hard to execute. In this course you will learn about the importance of supply chain management in circular economy. You will learn the basic steps of a circular economy supply chain, from collection, recycling, circular sourcing to manufacturing. Greenhouse gases of various transportation modes and the metrics of circular economy will be covered. You will learn about the principles of ISO 14001 and ISO Circular economy standard.

A student who has completed this course is able to:

 • know the circular economy’s linkages to supply chain management
 • identify feasible, ethical and resource efficient circular economy solutions
 • recognize principles of collecting, recycling, purchasing circular materials and further processing of
  materials (sustainable manufacturing)
 • assess various environmental impacts of circular economy and monitoring performance and
  environmental impacts with use of metrics of circular economy
  know principles of 1SO 14001 environmental management system and new ISO Circular economy standard
 • assess various greenhouse gas emissions of transportation modes

Vastuullinen liiketoiminta, LD00FH70 (5 op)

Aikataulu: Kolme eri toteutusta, valitsethan ilmoittautuessa, mikä seuraavista sopisi sinulle parhaiten:

 • LD00FH70-3002: To 8:00-11:00 / 31.8.-30.11. + Ma 11:00-14:00 11.9., 25.9., 6.11., 20.11. ja 4.12. / Myyrmäki Metropolian kampus
 • LD00FH70-3003: Ma 11:00-14:00 / 28.8.-4.12. / Myyrmäki Metropolian kampus
 • LD00FH70-3004: Ti 8:00-11:00 / 29.8.-28.11. + Ma 11:00-14:00 28.8., 5.9., 25.9., 6.11., 20.11. ja 4.12. / Myyrmäki Metropolian kampus

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): Marko Korkeakoki

Opintojaksolla pohditaan kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden toteuttamista yritystoiminnassa. Pohditaan yritystoiminnan roolia yhteiskunnassa ja kestävän kehityksen ja yritystoiminnan välistä suhdetta. Käydään läpi keskeisiä etiikan ja yritysvastuun teorioita, sekä analysoidaan yrityksen toimintaympäristöä ja strategiaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa keskeiset kestävän kehityksen haasteet ja osaa soveltaa niihin liittyvää monialaista tietoa sekä etsiä ajantasaista tietoa itse
 • ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan perusteet ja ymmärtää vastuullisuuteen liittyvät kilpailuedut
 • osaa kuvata ja analysoida yrityksen strategisia valintoja ja vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä haasteita

Comments are closed.