Viinintuntemus ja maahantuonti (15 op)

Kiinnostaako juoma-ala sinua? Juoma-ala kattaa ison osan globaalisti valatavsta bisneksestä, ja viinialalla hankittua tietotaitoa on helppoa hyödyntää myös monilla muilla aloilla, kuten matkailun parissa. Viinintuntemus ja maahantuonti auttaa omaa uraa aluilleen viinien ja juoma-alan maailmassa. Opit kattavasti aiheeseen liittyvästä viini-, ruoka- ja matkailukulttuurista, joka on alalla aivan ensisijaisen tärkeää. Opit systemaattisen viininmaistelun ja sen hyödyntämisen kattavaan tuotetietoisuuteen. Opit tunnistamaan osto- ja materiaalihankintaprosessit ja suorittamaan niihin liittyvät operatiiviset tehtävät. Saat myös rutkasti lisää tietoa ja kosketuspintaa viinimarkkinoiden tärkeistä asiakassegmenteistä.

Avainsanat: viiniala, maahantuonti, matkailu, juomakulttuuri, materiaalinhankinta

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Ruoka- ja juomamatkailu, TO00BX24-3001 (5 op)

Aikataulu: To klo 9.00-11.30 / 7.9.-19.10. / Leppävaara Laurean kampus

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Marjaana Salomaa, Henry Lybäck ja Anikó Lehtinen

Opiskelija osaa
– kuvata ja hyödyntää alan trendejä suunnittelussa ja kehittämisessä
– kuvata alueellisia matkailun vetovoimatekijöitä
– integroida paikallisen ruoan ja juoman osaksi kokonaiselämystä matkailussa
– hyödyntää kannattavuuden ja markkinoinnin näkökulmia ruoka- ja juomamatkailupalveluissa
– kehittää asiakaslähtöisiä palveluita ja prosesseja ruoka- ja juomamatkailussa

Advanced Wine Course, RES8HA003-3006 (5 op)

Aikataulu: Ti klo 14.00-16.45 / 22.8.-12.12. / Haaga Haaga-Helian kampus

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Jouko Mykkänen

This course covers the subjects of

 • systematic approach to tasting of wine
 • natural and human factors affecting the style and quality of wines in the vineyard and winery
 • comparative studies of grape varieties and main wine production areas
 • wine market analysis

After completing this course student has

 • acquired method of systematic wine tasting and is able to use it as a tool for continuous growth in product knowledge
 • understands factors affecting the quality and price of main wine types
 • can explain labels and knows wine classifications in main wine production areas
 • understands customer segments in wine market

There will be a tasting exam at the end of the course.

Purchasing and Materials Management, LC00EG77-3005 (5 op)

Aikataulu: Ma 8:00-11:00 / 28.8.-11.12. / Myyrmäki Metropolian kampus

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): Suvi Moll

Opintojakson sisältö:

 • Hankinnasta maksuun -prosessi
 • Ostojen kategorisointi
 • Inventoinnin hallinta
 • Ostot ja materiaalien hallintaprosessit ERP-järjestelmissä
 • Toimittajien suorituskyky ja arviointi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ostojen ja hankintojen strategiset roolit
 • kykenee identifioimaan hankintojen ja materiaalien hallintaprosessit ja täyttämään niihin liittyvät velvoitteet käyttäen ERP-järjestelmää
 • kykenee suunnittelemaan ostoja, tekemään inventoinnin hallintaan liittyviä päätöksiä sekä analysoimaan toimittajien suorituskykyä

Comments are closed.