Tulevaisuuden johtamistaidot (15 op)

Osaamispolku keskittyy keskeisiin taitoihin ja teemoihin, joita nykyaikaiseen ja tehokkaaseen johtamiseen tarvitaan. Opit kehittämään muutosjohtajuuttasi, reflektoimaan omia johtamistaitoja sekä hyödyntämään systeemisen johtamisen ja coachaamisen periaatteita. Saat laaja-alaisen käsityksen johtamisesta ja opit arvioimaan omaa johtajuuttasi suhteessa hyvän johtajan tunnuspiirteisiin.

Tämä osaamispolku on vain YAMK-opiskelijoille.

Avainsanat: muutosjohtaminen, coachaus, itsereflektointi, systeemiajattelu

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Muutosjohtaminen, HY00BQ87-3008 (5 op)

Aikataulu: 11.10-6.12., verkko-opintojakso, joka sisältää pari- tai ryhmätyöskentelyä ja vaatii valmiutta vuorovaikutteiseen verkko-opiskeluun

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Jonna Hjelt, Johanna Aalto

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä
 • arvioida ja analysoida muutoksen vaikutusta yksilöön ja organisaatioon
 • suunnitella ja arvioida strategisia kehitysprojekteja
 • tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan ja esihenkilötyötään
 • analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta

Reflective Leadership, LEA4HM103-3009 (5 op)

Aikataulu: 11.10-6.12., verkko-opintojakso, joka sisältää pari- tai ryhmätyöskentelyä ja vaatii valmiutta vuorovaikutteiseen verkko-opiskeluun

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Heta-Liisa Malkavaara, Eija Kjelin

This course will increase competences for different kinds of contexts where leadership (including self-leadership and distributed/shared leadership) is needed. It is useful for those students that act as leaders, yet students do not have to be in a leadership position when taking this course.

 • Leadership approaches
 • Critical leadership research
 • Leadership in context
 • Becoming and being a leader
 • Beliefs about human nature (Ihmiskäsitys)
 • Knowing your people
 • Leadership development
 • Well-being of a leader

Systemic Leadership and Coaching Competencies for Future Leaders, LX00FI58-3001 (5 op)

Aikataulu: 9.00-12.00 / 11.-14.9. / Online

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): Helena Kuusisto-Ek

Course content:

 • Changing leadership paradigm
 • Complexity and the need of a mindset shift
 • System intelligence as a future competence
 • Systemic leadership competencies and coaching tools
 • Organization constellations as a tool for dealing with complexity in modern organizations

The course gives you future competencies for your own supervisory work and allows you to solve your own leadership and management questions through systems thinking. In the course, you will also learn how you can utilize systemic leadership and coaching in your own work.

Comments are closed.