Kauppa- ja yrittäjyyspolku

Kauppa- ja yrittäjyyspolun tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet kaupan alan vastuutehtäviin, esim. osastovastaavan tai myymäläpäällikön tehtäviin. Opintojen kautta opiskelijat saavat kattavan kuvan vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä. Suoritettuaan hyväksytysti opintokokonaisuuden vuodessa, opiskelija saa 200 € stipendin ja todistuksen.

Osaamispolulla käsitellään hyvin laajasti erilaisia kaupan alaan ja yrittäjyyteen liittyviä teemoja. Kaupan alaa pohditaan toimintaympäristönä ja pohditaan erilaisia kilpailukeinoja. Opetellaan henkilöstön ja myynnin johtamiseen liittyviä perusteita, sekä harjoitellaan taloudellisten tunnuslukujen analysointia.

Osaamispolku on non-stop -polku, eli sen ilmoittautuminen on auki ympäri vuoden. Tunnukset aktivoidaan kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, ja opintojaksot arvioidaan noin kuukauden sisällä suorittamisesta. Jos tarvitset arviointeja nopeammassa aikataulussa valmistumisen takia, olethan yhteydessä opintojakson kordinaattoriin Erkki Alaseen (Metropolia). Myös mahdolliset ongelmatilanteet tunnusten aktivoinnissa sekä yleiset kysymykset oppimispolusta voi lähettää Erkki Alaselle.

HUOM! Jos haluat tehdä osaamispolun kesän aikana tai aloittaa heti elokuussa, ilmoittauduthan 5.6. mennessä! Uusia ilmoittautumisia ei käsitellä 6.6.-4.9. välisenä aikana, eli 6.6. eteenpäin ilmoittautuneet pääsevät aloittamaan polun vasta syyskuussa.

Opettajat eivät ole tavoitettavissa kesän lomakaudella, mutta osaamispolun tehtävät ovat itsenäisesti verkossa suoritettavia. Jos olet suorittanut jonkun polun osan 31.7. mennessä, kirjataan suoritus kesälle, vaikka tehtävät arvioidaan ja arvosanan saa vasta syyskuussa.

Avainsanat: yrittäjyys, vähittäistavarakauppa, myynnin johtaminen, urapolku, henkilöstön johtaminen, tuloksellisuus, toimitusketju

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op)

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): Erkki Alanen

Opintojaksolla tarkastellaan kauppaa ja kauppiasyrittäjyyden perusperiaatteita. Opiskellaan kaupan asiakkaiden tarpeita ja asiakaskäyttäytymistä, sekä toimitusketjuja kaupan alalla. Lisäksi määritellään kaupan kilpailukeinoja.

Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op)

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Petri Oikkonen

Opintojaksolla opitaan kaupasta työpaikkana sekä sen turvallisuusjohtamisesta ja riskienhallinnasta. Lisäksi pohditaan kaupan alan myynnin sekä henkilöstön johtamista.

Tunnusluvut ja johtaminen (5 op)

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Kristiina Taukojärvi

Opintojaksolla harjoitellaan myyntiosaston tuottojen ja kustannusten tunnuslukuja sekä taloudellista kannattavuutta. Tarkastellaan kaupan tuloksen muodostumista ja sen lisäksi osaston johtamista.

Comments are closed.