Kansainvälisen kaupan osaaja (15 op)

Kansainväliselle osaamiselle on suurta kysyntää, sillä globalisaatio on yksi aikamme suurimmista ilmiöistä. Kansainvälisen kaupan osaaja -osaamispolku luo valmiuksia kansainvälistää verkkokauppatoimintoja sekä käyttää englannin ja suomen kieltä erilaisissa työelämän vuorovaikutuslanteissa. Opiskelija ymmärtää paremmin kansaivälistä markkinaa ja sen kulttuurierojen luomia kanssakäynnin haasteita. Vientimarkkinoiden ja myynnin suurten tietojärjestelmien osaaminen antaa hyvin konkreettista osaamista alalta.

Avainsanat: neuvottelutaidot, vienti, kansainvälinen liiketoiminta, tietojärjestelmät

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Exporting Services, R0302-3009 (5 op)

Aikataulu: Klo 14.00-16.30 / 11.10., 25.10, 1.11., 8.11. ja 22.11 / Online

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Katja Suonperä

The student who has completed this course is able to:

  • identify the role of services in international trade
  • define internationalization strategies of services and determinants of success in exporting services
  • analyse internationalisation modes of service companies in different sectors

Myynnin tietojärjetelmät, SAL001AS2A-3003 (5 op)

Aikataulu: 20.08.-13.10., itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Anne-Maija Selin

Liiketoimintaprosessien kuvaaminen prosessien mallintamisohjelmalla. ERP-ohjelman käyttö myynnissä, tilaus-toimitus-ketjussa, hankinnassa ja valmistuksessa. Liidien, mahdollisuuksien, tarjouksien ja tilausten luonti CRM-sovelluksessa. Myyntiprosessin vaiheet CRM-sovelluksessa. CRM-sovelluksen peruskäyttö markkinoinnissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata toiminnanohjauksen (ERP) ja asiakkuuden hallinnan (CRM) merkityksen ja mahdollisuudet myynnissä ja yrityksen liiketoiminnassa
  • käyttäää sekä ERP että CRM-ohjelmistoa
  • tunnistaa tietojärjestelmien keräämän datan merkityksen myynnin menestyksen mittaamisessa
  • kuvata yrityksen liiketoimintaprosesseja visuaalisesti mallinnusohjelmalla
  • osaa huomioida vastuullisuuden, kestävän kehityksen, ja eettisyyden myynnin tietojärjestelmissä

International Negotiation Skills, LD00EH48 (5 op)

Aikataulu: To 11.00-14.00 / 31.8.-14.12. / Myyrmäki Metropolian kampus

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): Seija Mikkonen

Opintojaksolla opiskelija oppii tärkeitä neuvottelutaitoja, jotka kansainvälisessä ja monikulttuurisessa liike-elämässä ovat hyvin arvokkaita. Opintojaksolla käsitellään kaupallisia neuvotteluja, niiden kariutumista, suhteiden luomista ja tehokkaiden kysymysten esittämistä sekä suostuttelua.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee neuvotteluprosessin eri vaiheet ja ymmärtää kulttuurien välisiä eroja neuvotteluissa
  • osaa soveltaa tehokkaita taitoja menestyäkseen neuvotteluissa ja osaa analysoida omaa onnistumistaan neuvotteluissa

Opintojakso toteutetaan englanniksi.

Comments are closed.