Digitaalinen talousohjaus (15 op)

Nykypäivän digitaalinen maailma tuottaa loputtoman määrän erilaista dataa, jota meidän ihmisten täytyy osata hyödyntää. Digitaalinen talousohjaus -osaamispolku keskittyy yrityksen talouteen liittyvän datan hyödyntämiseen. Opit analysoimaan ja raportoimaan liiketoimintadataa sekä kehittämään sen keräämistä. Oppimispolulla käydään läpi erilaisia digitaalisia työkaluja, joita raportointiin ja datan analysointiin tarvitaan. Opit konkreettisesti erilaisten laskelmien ja talousraporttien tekemistä.

Avainsanat: data-analyysi, kustannuslaskenta, talousraportointi

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Seeing through data, LC00EJ12-3003 (5 op)

Aikataulu: Ma 8.00-11.00 / 28.8.-11.12. / Myyrmäki Metropolian kampus

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): Ilmoitetaan myöhemmin

  • Tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen
  • Raportointi, kuvaileva ja ennakoiva analytiikka
  • Business Intelligence – ja data-analytiikka ohjelmat

Opiskelija osaa hyödyntää dataa paremman elämän, resurssien kestävän käytön ja ihmisarvoisen työn saavuttamiseksi. Opiskelija ymmärtää tavat, joilla alan ammattilaiset, kuten loppukäyttäjät, johtajat ja datatieteilijät käyttävät data-analytiikkaa liike-elämän ongelmien havaitsemiseen ja ratkomiseen sekä päätöksenteon edesauttamiseen. Opiskelija ymmärtää prosessit joita tarvitaan liiketoimintadatan kehittämiseen, analysoimiseen ja siitä raportoimiseen. Opiskelija kykenee käyttämään ja soveltamaan asianmukaisia tietokoneohjelmia.

Johdon talousraportointi (Business Intelligence), ECO006AS3A-3004 (5 op)

Aikataulu: Ti ja to klo 14.00-16.45 / 22.8.-12.10.2023 / Pasila Haaga-Helian kampus

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Jussi Hanni

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija pystyy tuottamaan johdon raportoinnissa numeerisia ja visuaalisia talouden raportteja sekä tulkitsemaan niiden pohjalta laskettuja tunnuslukuja. Opintojaksolla tutustutaan liiketoimintatietojen hallintaan moderneja BI (Business Intelligence) -raportointityökaluja hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää myös tietokantojen ja metadatan hyväksikäytön analysoinnissa sekä operativiisen liiketoiminnan raportoinnissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitaalisen taloushallinnon kokonaisuuden, osaa käyttää opetuskäytössä olevien raportointisovellusten keskeisiä osia sekä kykenee tekemään tarvittavia sisäisen laskennan raportointiratkaisuja että toimimaan yritysjohdon tukena.

Talousohjaus, R0343-3018 (5 op)

Aikataulu: Klo 17.00-19.00 / 4.9., 2.10., 9.10., 30.10. ja 27.11. / Online

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Mika Hentunen ja Paula Vedman

Opiskelija osaa

  • laatia suunnittelu-, tavoite- ja tarkkailulaskelmia
  • laatia yrityksen budjetteja ja hyödyntää niitä yrityksen talousjohtamisessa
  • laatia kustannus- ja hinnoittelulaskelmia
  • arvioida investointihankkeen kannattavuutta
  • soveltaa laskentatoimen raportteja johdon päätöksenteossa syntyvien ongelmien ratkaisemiseksi

Huom! Opintojakso on normaalisti 10 op laajuinen, mutta 3AMK-opiskelijat suorittavat siitä vain budjetoinnin ja investointilaskelmien osuuden, joka on 5op laajuinen. 3AMK-opiskelijat suorittavat moduulit 2 ja 3, tehtävät 2 ja 3 sekä verkkotentin 2, opettajat ohjeistavat tarkemmin opintojakson alkaessa.

Comments are closed.