Digipalvelujen ABC (15 op)

Digitalisaatio on ollut arkipäivää elämässämme jo pitkään, ja sen kehitysaskeleet tuntuvat vain suurenevan ja suurenevan. Kukaan meistä ei voi tulevaisuuden työelämässä välttyä digitaalisilta palveluilta, ja siksi niiden ymmärrys onkin avainasemassa monen urapolulla. Digipalvelujen ABC-polun tavoitteena on, että opiskelija oppii laajasti digitaalisen liiketoiminnan perusteita ja ymmärtää alan monipuolisuuden. Polku on hyvä lähtöruutu, jos digitaalinen liiketoiminta kiinnostaa, mutta aiheesta ei ole vielä syvällisempää tietoa.

Polun avulla opit tunnistamaan digitaalisen palvelun mahdollisuudet ja sujuvan käyttökokemuksen merkityksen. Konseptoit ja mallinnat palveluja käyttäjäkeskeisiä kuvaustapoja hyödyntäen aina prototyypiksi asti. Ymmärrät mitä tarkoitetaan monikanavaisella digitaalisella medialla. Saat hieman näköalaa myös tuotannollisten prosessien käsitteisiin ja haasteisiin.

Osaamispolku edellyttää markkinoinnin peruskurssin suorittamista, tekniikan alan esitietoja ei tarvita.

Avainsanat: digitalisaatio, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, digitaaliset palvelut, verkkokauppa

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Digitaalinen liiketoiminta, LD00EH78 (5 op)

Aikataulu: Kolme eri toteutusta, valitsethan ilmoittautuessa, että mikä seuraavista ajankohdista sopii sinulle parhaiten:

 • LD00EH78-3010: To 17:00-20:45 / 31.8.-19.10. / Myyrmäki Metropolian kampus
 • LD00EH78-3011: Ma 14:00-17:00 / 28.8.-11.12. / Myyrmäki Metropolian kampus
 • LD00EH78-3012: Ma 8:00-11:00 / 28.8.-11.12. / Myyrmäki Metropolian kampus

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): Erkki Alanen ja Tero Hujala

Opintojakson tavoitteena on ymmärrys verkkokaupan toimintamallista ja valmiudet kehittää ja ylläpitää itse verkkokauppaa liiketoimintamallina. Opintojaksolla opiskelija oppii toiminnanohjauksen merkityksestä markkinoinnille osana liiketoimintaa sekä liiketoiminnan kannattavuuden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. Verkkokaupan perustamista ja sisällöntuotantoa käydään läpi ja pohditaan asiakashankintaa ja asiakasetujen suunnittelua ja toteutusta. Verkkokaupan maksuliikenne- ja logistiikkaratkaisuja käydään läpi sekä mietitään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista verkkokaupassa.

Opintojakson suorittanut opiskelija ymmärtää:

 • toiminnanohjauksen merkityksen liiketoiminnalle ja osaa suunnitella ja toteuttaa verkkokaupan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä
 • kannattavan liiketoiminnan perusteet ja osaa soveltaa sen periaatteita päätöksenteossa

Johdanto digitaalisiin palveluihin, DIG001IT1A-3028 (5 op)

Aikataulu: 21.8.-13.10., itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Teemu Ruohonen

Opintojaksolla käsitellään digitalisaatiota ja digitaalisia palveluja, ja käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin toteuttamista harjoitellaan. Käytettävyyteen, käyttäjäkokemukseen ja saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota ja pohditaan, millaisilla valinnoilla näitä voidaan parantaa. Digitaalisen palvelun käytettävyyden heuristista analysointia käydään läpi, ja opiskelijat pääsevät käyttämään oppimiaan taitoja konkreettisesti oman web-käyttöliittymän suunnittelussa, toteutuksessa (html ja css) ja testauksessa.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • tunnistaa digitaalisen palvelun mahdollisuuksia sekä siihen liittyviä keskeisiä ilmiöitä ja käsitteitä
 • ymmärtää käyttäjäkokemuksen, käytettävyyden ja saavutettavuuden merkityksen
 • tunnistaa palvelumuotoilun roolin ja merkityksen digitaalisten palveluiden kehittämisessä
 • osaa analysoida ja arvioida digitaalista palvelua
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja testata yksinkertaisen web-käyttöliittymän

Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu, A9162-3016 (5 op)

Aikataulu: Ma 12.30-15.00 / 18.9.- 13.11. / Tikkurila Laurean kampus

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Outi Loikkanen

Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla tarkoitetaan prosessia, jolla pyritään saavuttamaan haluttu kayttäjäkokemus. Opintojakso painottuu käyttäjäkokemuksen suunnittelun alkuvaiheeseen, jossa korostuu käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen sekä ratkaisujen ideointi. Teorian opiskelun lisäksi opiskelijat kartoittavat käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä hyödyntämällä digitaalisen palvelun käyttäjätarpeet ja ideoivat tarpeisiin ratkaisun. Tämä kehittämisosuus tehdään ryhmissä.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita ja menetelmiä digitaalisten palvelujen kehittämisessä
 • arvioida käyttäjäkeskeisen suunnittelu- ja tuotantoprosessin mahdollisuudet digitaalisten palvelujen kehittämisessä
 • toteuttaa käyttäjätutkimuksen alan eettisten normien mukaisesti

Comments are closed.