Vastuullinen ja kestävä tulevaisuus (15 op)

Tule rakentamaan vastuullista ja kestävää tulevaisuutta! Polulla syvennyt ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden periaatteisiin liiketoiminnassa. Perehdyt kestävän kehityksen ja kiertotalouden ratkaisuihin, joilla on pyritty vastaamaan ajankohtaisiin megatrendeihin. Opit hahmottamaan muutoksen taustalla olevia tekijöitä ja saat kattavan kuvan uusista puhtaista ja kestävistä innovaatioista.

Polku huipentuu innovointileiriin, jossa kehitetään ratkaisuja yrityksen antamiin kiertotaloushaasteisiin. Innovoimalla parempaa, merkityksellistä tulevaisuutta voimme vaikuttaa siihen, millaisen tulevaisuuden rakennamme.

Huom. Laurean opiskelijat – Laurean järjestämä opintojakso voi sisältyä pakollisiin opintoihisi riippuen tutkinnostasi, jolloin polun suorittamiseksi riittää, että suoritat Haaga-Helian ja Metropolian osuudet polusta. Keskustele tarvittaessa polun suorittamisesta ennen ilmoittautumista opettajatuutorisi kanssa.

Avainsanat: Innovaatiot, puhtaat ratkaisut, megatrendit, kestävä tulevaisuus, vastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus, kiertotalous

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Tulevaisuuden puhtaat ja kestävät ratkaisut (5 op)

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): Esa Toukoniitty

Opintojaksolla perehdytään kestävän kehityksen ja kiertotalouden ratkaisuihin, joilla on pyritty vastaamaan ajankohtaisiin megatrendeihin sekä uudistuvaan lainsäädännön tuomiin haasteisiin laajasti eri toimialoilla. Eri alojen case-esimerkit avaavat mistä innovaatiot koostuvat ja mihin muutoksella on pyritty vastaamaan. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää puhtaiden ja kestävien ratkaisujen käytännön toteutuksia yrityksissä ja yhteisöissä erityisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteiden näkökulmasta. 

Corporate social responsibility (5 op)

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Varmistuu syksyn aikana

You will learn to analyze environmental, social and economic responsibilities in service business and develop sustainable practises in organisations. First three modules of the course are independent virtual learning experiences. Last module is a group work in which you will collaborate in teams to analyze and come up with recommendations for improving sustainability in a case organisation’s operations.

Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta (5 op)

Aikataulu: Hybriditoteutus, eli opetuskerroille voi osallistua etänä tai Haaga-Helian Pasilan kampuksella. Opetuskerrat 27.-28.3., 11.4., 24.-25.4. ja 9.5. klo 17.40-20.30

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Eeva Aarnio ja Satu Harkki

Opintojaksolla innovoidaan ja kehitetään ratkaisuja yrityksen antamiin kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä. Tavoitteena on kehittää kestävää tulevaisuutta ja ilmastopositiivista liiketoimintaa. Opintojaksolla hyödynnetään elämäkeskeistä ajattelua, tarinankerrontaa ja kiertotalouden työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia. Innovoimalla parempaa, merkityksellistä tulevaisuutta voidaan vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus rakennetaan.

Comments are closed.