Teknologia terveys- ja hyvinvointialalla (14 op)

Terveys- ja hyvinvointiala on nopeimmin kasvava teknologiateollisuutemme vientiala. Suomalainen palvelujärjestelmä tukeutuu yhä enemmän rutiinityötä nopeuttaviin palvelumalleihin, digitaalisiin ratkaisuihin ja palvelurobotiikkaan. Tarvetta on markkinointiosaajille sekä teknisille osaajille, jotka näkevät tekniikan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja ovat mukana kehittämässä tulevaisuuden asiakaslähtöisiä palveluita. Opit rakentamaan palveluprototyypin sekä suunnittelemaan sille monikanavaisia markkinointi- ja jakeluratkaisuja perustuen yrityksen palvelustrategiaan.

Osaamispolku ei edellytä tekniikan osalta esitietoja. Huomaathan, että opinnot jakautuvat sekä kevät- että syyslukukaudelle. Sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija niin keväällä 2023 kuin syksyllä 2023 osallistuaksesi osaamispolulle.

Avainsanat: teknologia, terveys- ja hyvinvointiala, palveluprototyyppi, palvelutuotanto, digitaaliset ratkaisut, robotiikka, asiakaslähtöisyys

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi (5 op)

Aikataulu: 27.3.-19.5., itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Marko Mäki

Tavoitteena on perehdyttää osallistujat monikanavaisiin palveluratkaisuihin sekä palvelukonseptien pohjalta tehtäviin prototyyppeihin. Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten palvelukokonaisuuksien mahdollisuudet ja haasteet palvelukehityksessä. Opiskelija osaa rakentaa palveluprototyypin sekä suunnitella sille monikanavaisia markkinointi- ja jakeluratkaisuja perustuen yrityksen palvelustrategiaan.

Evaluating the Need for Treatment and Utilising Digital Services at a Nurse's Reception (4 op)

Aikataulu: lähiopetus Tikkurilan kampuksella syyslukukaudella, tarkemmat aikataulut selviävät myöhemmin keväällä

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Pamela Jokisalo ja Emmaculate Tamankag

After you have completed this course you are able to:
– describe the principles of reliably assessing the need for care at a nurse’s reception
– describe and justify clinical research and data collection methods in assessing the care needs of clients of different ages
– describe the principles of recommending further treatment so that the patient can receive help in a timely and effortless manner 
– apply their knowledge of the safe implementation of minor procedures in an out-patient clinic
– assess and compare the suitability of electronic services and digital solutions from the perspective of different user groups
– use and utilise electronic services, digital solutions and remote technology in client care and to support decision-making
– plan successful online interactions and service situations and digital care paths using different applications and environments
– guide clients with self-care and as users of digital services, as producers and holders of their health data
– plan, implement and evaluate group guidance together with clients and other operators
– utilise evidence-base

Digitaalisen omahoidon sovellukset ja mahdollisuudet (5 op)

Aikataulu: lähiopetus syyslukukaudella, tarkemmat aikataulut selviävät myöhemmin keväällä

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): tarkentuu myöhemmin kevään aikana

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää terveydenhuollon kokonaisuutta muokkaavat tekijät, tuntee digitaalisen omahoidon laitteita, ratkaisuja ja palveluita, ymmärtää omahoitoon liittyvää liiketoimintaa, asiakkaita ja erilaisia näkökulmia, sekä osaa soveltaa tietoja. 

– Terveydenhuollon muuttuva ympäristö
– Digitaalisen omahoidon ekosysteemi
– Diagnosointiin ja hoitoon liittyvät laitteet
– Omahoitoon liittyvät ohjelmistot ja palvelut
– Teknologian hyödyntämisen erilaiset näkökulmat

Comments are closed.