Teknologia terveys- ja hyvinvointialalla (15 op)

Terveys- ja hyvinvointiala on nopeimmin kasvava teknologiateollisuutemme vientiala. Suomalainen palvelujärjestelmä tukeutuu yhä enemmän rutiinityötä nopeuttaviin palvelumalleihin, digitaalisiin ratkaisuihin ja palvelurobotiikkaan. Tarvetta on markkinointiosaajille sekä teknisille osaajille, jotka näkevät tekniikan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja ovat mukana kehittämässä tulevaisuuden asiakaslähtöisiä palveluita. Opit rakentamaan palveluprototyypin sekä suunnittelemaan sille monikanavaisia markkinointi- ja jakeluratkaisuja perustuen yrityksen palvelustrategiaan.

Osaamispolku ei edellytä tekniikan osalta esitietoja. Huomaathan, että opinnot jakautuvat sekä kevät- että syyslukukaudelle. Sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija niin keväällä 2023 kuin syksyllä 2023 osallistuaksesi osaamispolulle.

Avainsanat: teknologia, terveys- ja hyvinvointiala, palveluprototyyppi, palvelutuotanto, digitaaliset ratkaisut, robotiikka, asiakaslähtöisyys

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi (5 op)

Aikataulu: 27.3.-19.5., itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Marko Mäki

Tavoitteena on perehdyttää osallistujat monikanavaisiin palveluratkaisuihin sekä palvelukonseptien pohjalta tehtäviin prototyyppeihin. Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten palvelukokonaisuuksien mahdollisuudet ja haasteet palvelukehityksessä. Opiskelija osaa rakentaa palveluprototyypin sekä suunnitella sille monikanavaisia markkinointi- ja jakeluratkaisuja perustuen yrityksen palvelustrategiaan.

New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care (5 op)

Aikataulu: lähiopetus syyslukukaudella, tarkemmat aikataulut selviävät myöhemmin keväällä

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Maria Normann

The students will learn to recognize benefits and threats of technological solutions from a professional, societal and global perspective. Students will gain confidence in using applications, programmes and technological devices. They will also recognize new opportunities to use tecnological solutions to empower and engage clients, patients in social and health care work.

In this course, the students will study technological solutions, good practices and projects in health and wellness promotion in social and health care worldwide.

Digitaalisen omahoidon sovellukset ja mahdollisuudet (5 op)

Aikataulu: lähiopetus syyslukukaudella, tarkemmat aikataulut selviävät myöhemmin keväällä

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): tarkentuu myöhemmin kevään aikana

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää terveydenhuollon kokonaisuutta muokkaavat tekijät, tuntee digitaalisen omahoidon laitteita, ratkaisuja ja palveluita, ymmärtää omahoitoon liittyvää liiketoimintaa, asiakkaita ja erilaisia näkökulmia, sekä osaa soveltaa tietoja. 

– Terveydenhuollon muuttuva ympäristö
– Digitaalisen omahoidon ekosysteemi
– Diagnosointiin ja hoitoon liittyvät laitteet
– Omahoitoon liittyvät ohjelmistot ja palvelut
– Teknologian hyödyntämisen erilaiset näkökulmat

Comments are closed.