Kiinteistöalan kehittäjä (15 op)

Osaamispolun tavoitteena on monipuolisen isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon kehittäminen. Osaamispolku toimii loistavana alkuna toimialalle, joka on alati kehittyvä ja jossa vallitsee työvoimapula. Opiskelija oppii yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet ja osa-alueet, ja oppii hyödyntämään näitä turvallisuuden kehittämisessä. Sen lisäksi kiinteistöalaa tarkastellaan kestävän kehityksen ja elinkaaren hallinnan näkökulmasta.

Huom. Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutusohjelman opiskelijat (tradenomi, AMK) – Laurean järjestämä opintojakso sisältyy pakollisiin opintoihisi, ja näin ollen polun suorittamiseksi tällöin riittää, että suoritat Haaga-Helian ja Metropolian osuudet polusta.

Avainsanat: kiinteistöjohtaminen, isännöinti, kiinteistönvälitys, turvallisuus, riskienhallinta, kestävä kehitys

OPINTOPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op)

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, suoritettava 30.6.2023 mennessä

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Timo Ryynänen

Opintojaksolla tutustut turvallisuuden ja riskienhallinnan perusteisiin

Kurssin suoritettuasi osaat:

 • määrittää yritysturvallisuuden,
  turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä
  niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
 • hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä

Kestävä kehitys ja elinkaaren hallinta (5 op)

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso ajastetuilla tehtävillä, suoritettava 30.6.2023 mennessä

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): Sergio Rossi

Opiskelijalla on kokonaiskäsitys kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista kiinteistöissä. 

 • Kestävän kehityksen tavoitteet kiinteistöalalla.
 • Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet, elinkaariarvioinnin tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta.
 • Ympäristöselosteet. LCA:n, hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen ja LCC:n laskentatyökalut ja niiden käyttö sekä herkkyystarkastelut.
 • Rakennusten ympäristöluokitukset.

Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet (5 op)

Aikataulu: 14.-17.8.2023 klo 9-16, lähiopetus Haaga-Helia Pasilan kampuksella ja vierailuja eri kohteisiin

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Jere Peiponen

Tavoitteena on tuoda opiskelijoille kokonaiskuva mielenkiintoisesta ja kehittyvästä kiinteistöalasta sekä alan monipuolisista toimenkuvista ja työskentelymahdollisuuksista.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Kiinteistöalan koulutussäätiön (Kiinko) kanssa. Kurssi järjestetään intensiivikurssina ja se koostuu pääosin ulkopuolisista asiantuntijaluennoista sekä yritysvierailuista. Sisältönä mm:

 • asunto-, kiinteistö- ja toimitilamarkkinat Suomessa
 • kiinteistöjohtaminen
 • isännöinti- ja asunto-osakeyhtiöiden johtaminen
 • hyvä välitystapa kiinteistönvälityksessä

Comments are closed.