Oppimistoiminta – Perinteiset korkeakoulurajat madaltuvat

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opetustarjontaa ja rakentaa yksilöllisiä osaamispolkuja, jotka kehittävät laajaa ja tulevaisuuden tarpeisiin täsmällisesti vastaavaa osaamista.

Tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden suorittaa kolmen korkeakoulun yhdessä laatimia osaamispolkuja, joissa yhdistyvät kaikkien koulujen vahvuusalueet.

Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropoliassa on yhteensä yli 34 000 opiskelijaa, jotka opiskelevat lukuisissa tutkinto-ohjelmissa kuudella koulutusalalla.

3AMK-opinnot

3AMK-opintojen tavoitteena on synnyttää räätälöityä osaamista sekä uniikkeja moniosaajia tulevaisuuden työelämään.

Opiskelijoiden liikkuvuutta kehitetään jatkuvasti entistä joustavammaksi. Opiskelija voi joustavasti valita osaamisensa kehittymistä tukevia osaamispolkuja 3AMK:n yhteisistä 15 opintopisteen laajuisista osaamispoluista.

Kukin korkeakoulu tarjoaa myös 5-10 opintopisteen opintojaksoja. Toisessa 3AMK-koulussa suoritettujen opintojaksojen korvaavuudesta päätetään opiskelijan omassa koulussa.

Opas opintoja suorittaville

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kirjastot ovat tehneet yhteistyössä 3AMK-oppaan, joka on suunnattu kolmen korkeakoulun yhteisiä opintoja suorittaville opiskelijoille. Oppaasta saa tietoa siitä, miten voi hyödyntää kaikkien 3AMK-kirjastojen palveluita. Siirry 3AMK-oppaaseen.

Ota rohkeasti yhteyttä:

Maria Haukka
Kehityspäällikkö, Haaga-Helia
3AMK-yhteistyö, Oppimistoiminta
040 488 7111
maria.haukka(at)haaga-helia.fi

Comments are closed.