Muu yhteinen tarjonta

3AMK-yhteistyössä järjestetään myös muita vapaavalintaisia, osaamista laajentavia kursseja. Kurssien avulla opiskelija voi syventää työelämätaitojaan. Muulla tarjonnalla tarkoitetaan niitä opintojaksoja, joille kaikki Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat osallistua. Ne ovat osa kunkin koulun normaalia tarjontaa, mutta opintojaksolla on muutamien paikkojen kiintiö 3AMK-opiskelijoille. Tutustu kursseihin tällä sivulla!

Kevät 2021

Kuvat: Unsplash

Comments are closed.