Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa

Yrityksen menestymisen yksi avaintekijä on onnistuneen asiakaskokemuksen rakentaminen. Opintokokonaisuudessa rakennetaan toimeksiantajalle asiakaskokemuksia kartoittava menetelmä, jonka avulla asiakaskokemuksesta saatua palautetta voidaan hyödyntää yrityksen some-markkinoinnin suunnittelussa.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta eri osa-alueesta: 1) asiakaskokemuksen tutkiminen ja analysointi, 2) sosiaalisen median sisällön suunnittelu sekä 3) asiakaskokemusten keräämisen alustan tai sovelluksen avulla. Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa valita tarkoituksenväliset menetelmät asiakaskokemuksen keräämiseen sekä analysoida tuloksia. Opiskelija osaa analyysin perusteella rakentaa sosiaalisen median markkinointia. Hän osaa myös rakentaa alustan tai sovelluksen asiakaspalautteen jatkuvalle keräämiselle. 

Opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille tilaisuuden oppia ymmärtämään, miten kerättyä tietoa asiakaskokemuksista voi hyödyntää liiketoiminnan tukena ja sosiaalisen median markkinoinnissa. Opiskelija osaa myös hyödyntää olemassa olevia välineitä kokemusten keräämisessä. Ymmärrät suunnitteluprosessin tarvelähtöisesti, perehdyt design-teorioihin ja opit ohjelmoinnin ja tietokantojen alkeet. Hahmotat yhteisöllisten palveluiden ja niiden toimintatapojen mahdollisuudet digitaalisessa viestinnässä. Toteutat ryhmässä pienimuotoisen sovelluksen.

Osaamispolun laajuus on 15 op. Osaamispolkuun kuuluvien opintojaksojen tarkemmat tiedot ja opetusaikataulut julkaistaan viimeistään 22.11.2021 tällä sivulla.

Ilmoittautuminen alkaa: 29.11.2021
Ilmoittautuminen päättyy: 12.12.2021

Comments are closed.