Accessibility Design – työpaikoille ja digipalveluihin

Tämän osaamispolun kautta saat tietoa, taitoa ja asennetta edistämään erityisen tuen tarpeessa olevien täysipainoista osallistumista työelämään, digitaalisten palveluiden käyttöön ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Osaat määritellä työpaikan esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä ja pystyt parantamaan organisaation valmiuksia kehittämään työoloja, järjestelmiä ja välineitä työtehtävien mahdollistamiseksi kaikille. Tunnet erityistuen tarpeessa olevien työolojen lainsäädäntöä sekä ymmärrät yhteistyön merkityksen viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja yritysjohdon kesken. Osaat käyttää palvelumuotoilun menetelmiä arvioidessasi digitaalisten palvelujen toimivuutta kaikille käyttäjäryhmille. Pystyt noudattamaan ”Design For All”- suunnittelua, jossa otetaan huomioon ihmisten erilaisuus, sosiaalinen osallisuus ja tasa-arvoisuus. Saat lisätietoa saavutettavuusdirektiivistä, ja miten se Suomessa vaikuttaa eri yritysten digitaalisin palveluihin. Opintopolku soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisen hyvin tuleville esimiehille, HR-asiantuntijoille, palvelumuotoilijoille niin liiketalouden kuin tietojenkäsittelyn alalla toimiville.

 

Osallisuuden edistäminen työpaikoilla5Haaga-Helia, Pasila20.01.2020 – 20.03.2020 Salme RautiainenLEA8LH111-3001
Service Design5Laurea28.01.2020 – 26.05.2020Terhi KärpänenR0216-3014
 5Metropolia   
Haaga-Helian logo.

Osallisuuden edistäminen työpaikoilla


5op – Haaga-Helia, Pasila


20.01 – 20.03.2020


Salme Rautiainen


LEA8LH111-3001


Sosiaalisen median strategia


5op – Laurea-ammattikorkeakoulu


28.01 – 26.05.2020


Terhi Kärpänen


R0216-3014


 

logo


5op – Metropolia


20.01 – 20.03.2020
Comments are closed.