Villiyrttien käyttö elämystaloudessa (5 op)

Oletko kiinnostunut villiyrteistä, mutta et osaa hyödyntää niitä tai tunnista niitä? Haluaisitko oppia valmistamaan juomia ja ruokia villiyrttejä hyödyntäen? Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan villiyrtteihin sekä niiden käyttöön!

Villiyrtit ovat saavuttaneet suosiota osana terveellistä elämäntapaa sekä ravintoloiden tarjontaa. Nyt sinullakin on mahdollisuus oppia tunnistamaan ja keräämään villiyrttejä ympäristöbiologin johdolla. Voit myös suorittaa vapaavalintaisen poimijasertifikaatin. Opintojaksolla vierailee villiyrttikokkeja, jotka perehdyttävät sinut villiyrttien valmistukseen sekä säilömiseen. Kurssin ohjelmaan kuuluu myös vierailu panimoon. Ilmoittaudu opintojaksolle hyödyntääksesi villiyrttejä osana elämystalouden palveluita tai ihan vaan osana omaa elämystalouttasi!

Osaamistavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat villiyrtteihin sekä niiden käyttöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä erilaisia villiyrttejä ja niiden kaupallisia käyttömalleja elintarvike- ja elämystaloudessa. Opiskelija osaa hyödyntää markkinointia villiyrtteihin ja niihin liittyvissä konsepteissa. Opiskelija oppii ideoimaan, suunnittelemaan ja kehittämään villiyrttien käyttöä ravintola-, juoma-, ja elintarvikekonsepteissa osana elämystaloutta.

Sisältö:

  • Perustietoa villiyrteistä
  • Villiyrttien keräys ja tunnistus
  • Villiyrttien hyödyntäminen markkinoinnissa
  • Villiyrttien tuotekehitys
  • Villiyrtit juomissa
  • Villiyrttien kokkaus 

Opetus- ja oppimismenetelmät sekä aikataulu:

  • Ilmoittautumisaika 19.4.-6.5.2022
  • Intensiiviviikko: 16.-17.5. ja 23.-25.5.2022

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksoon sisältyy työelämä- sekä asiantuntijavierailuja, vierailuja lähiluontoon sekä elinkeinotuottajille kuten panimoon. Opintojaksolla tehdään itsenäisiä tehtäviä Canvas-työtilassa sekä ryhmätyönä konseptitehtävä villiyrteistä, jossa tehdään tuotekehitystä elintarvikkeille.

Opiskelijat hyväksytään toteutukselle ilmoittautumisjärjestyksessä korkeakoulujen kiintiöiden mukaisesti.

Vastuuopettajat: 

Anikó Lehtinen (aniko.lehtinen@laurea.fi)

Henry Lybäck (henry.lyback@laurea.fi)

Pia-Tuulia Laine (pia.t.laine@metropolia.fi)

Markus Räsänen (markus.rasanen@metropolia.fi)

Comments are closed.