Ohjelma

 • 8.30 Tervetuloa linjoille
 • 8.45 – 9.00 Alkupuhe Minna Hiillos, Haaga-Helian rehtori
 • 9.00 – 9.45 Kati Levoranta ”Johtajasta yrittäjäksi – oppeja matkan varrelta”
 • 9.45 – 10.00 15 min tauko ja siirtyminen huoneisiin
 • 10.00 – 12.00 Konferenssiesitykset (esittäjät ja tarkat esitysajat täydentyvät myöhemmin)
  • 1. Kestävä kasvu ja yrittäjyyden verkostot
  • 2. Johtaminen tulevaisuuden toimintaympäristössä
  • 3. Tulevaisuuslukutaito ja innovaatiokyvykkyys bisneksessä
  • 4. Muut yrittäjyyden ja johtamisen teemat
 • 12.00 – 12.30 30 min tauko, verkostoitumistila avoinna
 • 12.30 – 13.30 Paneeli: Topi Jokinen, Asta Raami, Minna Koskelo, Jaakko Wäänänen
 • 13.30 – 14.00 30 min tauko, verkostoitumistila avoinna
 • 14.00 – 16.00 Konferenssiesitykset (esittäjät ja tarkat esitysajat täydentyvät myöhemmin)
  • 1. Kestävä kasvu ja yrittäjyyden verkostot
  • 2. Johtaminen tulevaisuuden toimintaympäristössä
  • 3. Tulevaisuuslukutaito ja innovaatiokyvykkyys bisneksessä
  • 4. Muut yrittäjyyden ja johtamisen teemat
 • 16.00 – 17.00 Loppusanat, verkostoitumistila avoinna 
Konferenssin teemat

Tutkimuspaperit kirjoitetaan englanniksi, blogitekstit voivat olla suomeksi tai englanniksi. Osa sessioista on suomeksi ja osa englanniksi. Blogit voivat olla kokemuksia ja näkemyksiä konferenssin teemoihin liittyen esimerkiksi hankkeista, oppimisympäristöistä ja yritysyhteistyöstä.

 1. Kestävä kasvu ja yrittäjyyden verkostot
  • Skaalautuminen ja kasvu
  • Kestävän kasvun ja kiertotalouden mahdollisuudet
  • Kansainvälistyminen ja yrittäjyyden verkostot
  • Luova, innovatiivinen ekosysteemitoiminta
  • Hallituksen ja johtoryhmien rooli kasvussa 
  • Tekoälyn ja alustatalouden roolit kasvussa

Yhteyshenkilöt: Anette Kairikko ja Virpi Turkulainen

 1. Johtaminen tulevaisuuden toimintaympäristössä
  • Johtamisen ja työyhteisöjen toiminnan paradigman muutos
  • Monipaikkaisen työn johtaminen
  • Lineaarisesta päätöksenteosta kompleksisuuden ymmärtämiseen
  • Strateginen johtaminen, ennakointi ja päätöksenteko
  • Systeemiälykäs toiminta johtamisessa
  • Uudet organisoitumisen tavat innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemin johtamisessa
  • Organisaatioiden ennakointikyvykkyyden johtaminen
  • Eettinen johtajuus / Eettisyys työyhteisöjen monimuotoisuuden johtamisessa

Yhteyshenkilöt: Leena Unkari-Virtanen ja Helena Kuusisto-Ek

 1. Tulevaisuuslukutaito ja innovaatiokyvykkyys bisneksessä
  • Tulevaisuudenlukutaito käytännön yritystoiminnassa
  • Globaalit trendit, heikot signaalit, villit kortit ja muut pitkän aikavälin ennusteet
  • Tiedon intresseistä tulevaisuuden viisauteen
  • Tulevaisuudenlukutaito kilpailukykytekijänä: ennakoivat ja oppivat innovaatioekosysteemit 
  • Palvelumuotoilu: käyttäjäkeskeisyys ja -lähtöisyys, arvovalinnat, merkityksellisyyden kokeminen
  • Inkluusio, luovuus ja osallistavat menetelmät tulevaisuuskestävän liiketoiminnan tukena
  • Tulevaisuuslukutaito 2020-luvulla: jatkuva oppiminen, vihreä siirtymä ja verkostotalous

Yhteyshenkilöt: Sanna Ketonen-Oksi ja Tiina Wikström

 1. Muut johtamisen ja yrittäjyyden teemat
  • Näitä voivat olla esimerkiksi johtajuuteen liittyvät teemoja: työhyvinvointi ja esihenkilötyö, vuorovaikutus ja esihenkilö-alaissuhteet, työn murros ja johtajuus, markkinoinnin / myynnin johtaminen, johtajuuden kehittäminen, coaching, urheiluvalmennuksen oppeja johtajuuteen, psykologiset tekijät johtamisessa ym.
  • Ja yrittäjyyteen liittyviä teemoja: kevytyrittäjyys ja muita uudenlaisia yrittäjyyden muotoja, digitaaliset kanavat ja verkkokauppa, growth hacking, brändin rakentaminen ja konseptointi, yrittäjyyden erityispiirteet eri aloilla (esim. liikunta-, ravintola-, matkailu- ja hoiva-ala) ym.

Yhteyshenkilöt: Kirsi Hämäläinen ja Tiina Brandt

Comments are closed.