Ohjeet opiskelijalle

Ilmoittaudu 3AMK:n osaamispolkuihin, intensiiviopintoihin tai kieliin ilmoittautumisaikojen sisällä. Hyväksymisen jälkeen saat viestin antamaasi sähköpostiin. Viestissä sinulle ilmoitetaan tunnukset toisen ammattikorkeakoulun järjestelmiin. Huomioithan, että opettajat käyttävät oman koulunsa sähköpostia ja siksi sinun tulee aktiivisesti käydä lukemassa yhteistyöammattikorkeakoulun sähköpostia.  

3AMK-osaamispoluilla saat kaikkien kolmen koulun tunnukset, ellei käytössä ole 3AMK-Moodle. Opintojaksojen opettajat neuvovat tunnusten käytössä tarvittaessa. Muista aktivoida tunnukset etukäteen!

Kunkin koulun vastuuhenkilö vie toisten koulujen opiskelijat oman koulun opiskelijarekisteriin ja lisää heidät toteutuksille. Vierailevat opiskelijat saavat samat oikeudet kuin tutkinto-opiskelijatkin. Opiskelijoiden vieminen järjestelmiin tehdään manuaalisesti, joten se vie jonkin verran aikaa.

3AMK-opinnoissa, sekä osaamista täydentävillä opintojaksoilla, osaamispoluilla, kielten opintojaksoilla ja intensiivikursseilla saatat joutua liikkumaan useilla kampuksilla. Kampusten sijainti on hyvä selvittää etukäteen. Muista myös tarkistaa etukäteen, ettei lukujärjestykseen ole tullut muutoksia.

Ilmoittautuessasi osaamispolulle tai yksittäiselle opintojaksolle, järjestelmä luo sinulle automaattisesti sähköpostiosoitteen ja tunnuksen toiseen organisaatioon. Pääsääntöisesti opintojaksoja ja osaamispolkuja koskevat viestit tulevat näihin osoitteisiin. Mikäli et saa viestejä ajoissa opintojaksojen aloitusta koskien, olethan yhteydessä vastuuopettajaan.

3AMK:lla on oma Moodle, jota voidaan käyttää koulujen yhdessä järjestämillä osaamispoluilla. Toinen vaihtoehto on käyttää kunkin koulun omaa oppimisalustaa. Haaga-Helialla ja Metropolialla on käytössä Moodle, Laureassa Canvas. Osaamista laajentavilla opintojaksoilla sekä kielten opintojaksoilla käytetään lähtökohtaisesti järjestäjäkoulun oppimisalustaa.

Joillakin toteutuksilla voidaan käyttää myös koulujen ulkopuolisia alustoja, kuten Slackia. Vastuuopettaja lähettää tiedon kullakin opintojaksolla käytettävästä alustasta. Tarvittaessa vastuuopettaja opastaa alustojen käytössä.

3AMK:n Moodleen tästä ja Moodlen käyttöohjeeseen tästä.

Osaamispolut ovat yleensä 15 opintopisteen laajuisia. Polut koostuvat yleensä kolmesta opinto-jaksosta. Kussakin koulussa suoritetaan yksi kokonaisuus, joka on yleensä viiden pisteen laajuinen. Kullakin koululla on omaa erityisosaamista ja opintojaksot on mietitty siten, että samaa opintojaksoa ei ole tarjolla muissa kouluissa. Osaamispolut laajentavat aidosti osaamista ja opintojaksojen aikana tutustuu moniin eri alojen opiskelijoihin. Lähtökohtana on, että kuka tahansa voi valita minkä tahansa osaamispolun. Lähtötasovaatimuksia ei siis ole.

Osaamispolkuja kehitetään työelämän tarpeita kuunnellen yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Osaamispolkuihin valikoituvat opintojaksot ovat lähtökohtaisesti aina osa ammattikorkeakoulun normaalia tarjontaa, mutta opintojaksoja voi olla silloin tällöin myös erillistarjonnassa. Erillistarjonnan opintojaksot ovat varta vasten 3AMK-osaamispolkua varten suunniteltuja ja toteutettuja. Päätökset tehdään aina tilannekohtaisesti.

Muulla kurssitarjonnalla tarkoitetaan niitä opintojaksoja, joille kaikki Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat osallistua. Ne ovat osa kunkin koulun normaalia tarjontaa, mutta opintojaksolla on kiintiö 3AMK-opiskelijoille. Kiintiö 3AMK-opiskelijoille on 10 prosenttia kokonaisopiskelijamäärästä eli yleensä 4-5 paikkaa.

Muiden kurssien lisäksi 3AMK-opintotarjonnassa on laaja valikoima kieliopintoja. Niitä on tarjolla Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian lisäksi Aalto-yliopistossa. Osa opintojaksoista tähtää liike- ja työelämän kielitaitoon, osassa lähdetään liikkeelle perusteista. Myös suomen kielen ja suomenkielisen viestinnän opintoja on tarjolla. Opintotarjonta julkaistaan wiki-sivulla kaksi kertaa vuodessa.

Osa Aalto-yliopiston kielten opintojaksoista on avoinna 3AMK:n opiskelijoille. Aalto-yliopiston kielten opintotarjontaan ilmoittaudutaan Aallon omien ohjeiden mukaisesti täyttämällä lomake ja lähettämällä hakemus liitteineen osoitteeseen kielikeskus@aalto.fi. Lue tarkemmat ohjeet wiki-sivuilta.

Ajankohtaiset ilmoittautumisohjeet ja -ajankohdat päivitetään wiki-sivuille. Tarjonnassa on kiinan, venäjän, saksan, ranskan, portugalin ja espanjan kieliä. Tarjonta painottuu liike- ja työelämän kielitaitoon. Tarkemmat tiedot opetustarjonnasta päivittyvät osoitteeseen sisu.aalto.fi ennen ilmoittautumisen alkamista.

Suoritusten näkyminen 

Opintosuoritukset näkyvät sen korkeakoulun järjestelmässä, joka koordinoi tai järjestää opintojakson. Jos suorittamasi opintojakso on toisen korkeakoulun koordinoima tai järjestämä, tulee opintosuoritus hyväksilukea oman korkeakoulusi ohjeistuksen mukaan.

Haaga-Helian opiskelijat: Tallenna Metropolian tai Laurean Pepistä opintojakson suoritusote, ja toimi näiden ohjeiden mukaan: Peppi – Ohje: Opintojen hyväksiluku (haaga-helia.fi)

Laurean opiskelijat: Hae jaettavat opintosuoritukset Oma Opintopolku-palvelussa. Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (suomalaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne). Valitse palvelussa suoritukset, jotka haluat jakaa. Kopioi linkki tai linkit ja lähetä Laurean sähköpostista osoitteeseen puro.laurea@laurea.fi. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia, voit lähettää suoritusotteen osoitteeseen puro.laurea@laurea.fi. Tarkemat ohjeet: Lue lisää

Metropolian opiskelijat: Kaikista muualla suoritetuista opinnoista tehdään normaali AHOT-hakemusOta kuvakaappaus opintopolusta omat suoritukseni -osiosta ja tee sen jälkeen AHOT-hakemus. Liitä hakemukseesi kuvakaappaus ja osoita se oman tutkinto-ohjelmasi ohjaushenkilölle. Kuvakaappauksesta tulee näkyä henkilötiedot, suoritetun opinnon nimi, laajuus (op), suorituspaikka, suorituspäivämäärä ja arviointi. 

Comments are closed.