Ohjeet opiskelijalle

Kaikessa 3AMK-opintotarjonnassa on erillinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisaika kevään opintojaksoille on yleensä joulu-tammikuussa ja syksyn opintojaksoille touko-kesäkuussa. Tarkat ilmoittautumispäivämäärät löytyvät 3AMK:n wiki-sivustolta.

Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat wiki-sivun kautta. Opettajat eivät ota ilmoittautumisia vastaan. Oman koulunsa opintojaksolle opiskelija ilmoittautuu oman koulun järjestelmän kautta, muiden koulujen opiskelijat ilmoittautuvat lomakkeella, joka löytyy wiki-sivulta ilmoittautumisaikana. Poikkeuksena tässä osaamispolut, joihin ilmoittaudutaan keskitetysti lomakkeella, ei oman koulun järjestelmän kautta. Yksittäisten opintojaksojen sekä kielten opintojaksoille on yksi yhteinen jälki-ilmoittautumisaika. Tarkat päivämäärät löytyvät wiki-sivulta.

Opiskelijahallinto lähettää opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille vahvistusviestin hyväksymisestä sekä tiedon mahdollisten koulukohtaisten tunnusten aktivoinnista. Jos kyseessä on virtuaalinen opintojakso, opettaja lähettää opiskelijoille opiskelua koskevat ohjeet ennen opintojakson alkua. Jos opintojakso alkaa lähiopetuksella, opiskelija aloittaa opinnot normaalisti ensimmäisestä lähiopetuskerrasta.

Ilmoittautumiskäytännöt ovat samat sekä yksittäisissä opintojaksoissa että kielten opintojaksojen tarjonnassa.

3AMK-osaamispoluilla saat kaikkien kolmen koulun tunnukset, ellei käytössä ole 3AMK-Moodle. Opintojaksojen opettajat neuvovat tunnusten käytössä tarvittaessa. Muista aktivoida tunnukset etukäteen!

Kunkin koulun vastuuhenkilö vie toisten koulujen opiskelijat oman koulun opiskelijarekisteriin ja lisää heidät toteutuksille. Vierailevat opiskelijat saavat samat oikeudet kuin tutkinto-opiskelijatkin. Opiskelijoiden vieminen järjestelmiin tehdään manuaalisesti, joten se vie jonkin verran aikaa.

3AMK-opinnoissa, sekä osaamista täydentävillä opintojaksoilla, osaamispoluilla, kielten opintojaksoilla ja intensiivikursseilla saatat joutua liikkumaan useilla kampuksilla. Kampusten sijainti on hyvä selvittää etukäteen. Muista myös tarkistaa etukäteen, ettei lukujärjestykseen ole tullut muutoksia.

Ilmoittautuessasi osaamispolulle tai yksittäiselle opintojaksolle, järjestelmä luo sinulle automaattisesti sähköpostiosoitteen ja tunnuksen toiseen organisaatioon. Pääsääntöisesti opintojaksoja ja osaamispolkuja koskevat viestit tulevat näihin osoitteisiin. Mikäli et saa viestejä ajoissa opintojaksojen aloitusta koskien, olethan yhteydessä vastuuopettajaan.

3AMK:lla on oma Moodle, jota voidaan käyttää koulujen yhdessä järjestämillä osaamispoluilla. Toinen vaihtoehto on käyttää kunkin koulun omaa oppimisalustaa. Haaga-Helialla ja Metropolialla on käytössä Moodle, Laureassa Canvas. Osaamista laajentavilla opintojaksoilla sekä kielten opintojaksoilla käytetään lähtökohtaisesti järjestäjäkoulun oppimisalustaa.

Joillakin toteutuksilla voidaan käyttää myös koulujen ulkopuolisia alustoja, kuten Slackia. Vastuuopettaja lähettää tiedon kullakin opintojaksolla käytettävästä alustasta. Tarvittaessa vastuuopettaja opastaa alustojen käytössä.

3AMK:n Moodleen tästä ja Moodlen käyttöohjeeseen tästä.

Osaamispolut ovat yleensä 15 opintopisteen laajuisia. Polut koostuvat yleensä kolmesta opinto-jaksosta. Kussakin koulussa suoritetaan yksi kokonaisuus, joka on yleensä viiden pisteen laajuinen. Kullakin koululla on omaa erityisosaamista ja opintojaksot on mietitty siten, että samaa opintojaksoa ei ole tarjolla muissa kouluissa. Osaamispolut laajentavat aidosti osaamista ja opintojaksojen aikana tutustuu moniin eri alojen opiskelijoihin. Lähtökohtana on, että kuka tahansa voi valita minkä tahansa osaamispolun. Lähtötasovaatimuksia ei siis ole.

Osaamispolkuja kehitetään työelämän tarpeita kuunnellen yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Osaamispolkuihin valikoituvat opintojaksot ovat lähtökohtaisesti aina osa ammattikorkeakoulun normaalia tarjontaa, mutta opintojaksoja voi olla silloin tällöin myös erillistarjonnassa. Erillistarjonnan opintojaksot ovat varta vasten 3AMK-osaamispolkua varten suunniteltuja ja toteutettuja. Päätökset tehdään aina tilannekohtaisesti.

Muulla kurssitarjonnalla tarkoitetaan niitä opintojaksoja, joille kaikki Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat osallistua. Ne ovat osa kunkin koulun normaalia tarjontaa, mutta opintojaksolla on kiintiö 3AMK-opiskelijoille. Kiintiö 3AMK-opiskelijoille on 10 prosenttia kokonaisopiskelijamäärästä eli yleensä 4-5 paikkaa.

Muiden kurssien lisäksi 3AMK-opintotarjonnassa on laaja valikoima kieliopintoja. Niitä on tarjolla Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian lisäksi Aalto-yliopistossa. Osa opintojaksoista tähtää liike- ja työelämän kielitaitoon, osassa lähdetään liikkeelle perusteista. Myös suomen kielen ja suomenkielisen viestinnän opintoja on tarjolla. Opintotarjonta julkaistaan wiki-sivulla kaksi kertaa vuodessa.

Osa Aalto-yliopiston kielten opintojaksoista on avoinna 3AMK:n opiskelijoille. Aalto-yliopiston kielten opintotarjontaan ilmoittaudutaan Aallon omien ohjeiden mukaisesti täyttämällä lomake ja lähettämällä hakemus liitteineen osoitteeseen kielikeskus@aalto.fi. Lue tarkemmat ohjeet wiki-sivuilta.

Ajankohtaiset ilmoittautumisohjeet ja -ajankohdat päivitetään wiki-sivuille. Tarjonnassa on kiinan, venäjän, saksan, ranskan, portugalin ja espanjan kieliä. Tarjonta painottuu liike- ja työelämän kielitaitoon. Tarkemmat tiedot opetustarjonnasta päivittyvät osoitteeseen sisu.aalto.fi ennen ilmoittautumisen alkamista.

Arvosanat toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyistä opinnoista kirjataan Puro-palveluun. Kun arvosana on kirjattu, lähetä opinto Puro-palvelussa omaan korkeakouluusi käsiteltäväksi. Pääset katsomaan Puro-palvelussa opintosuorituksiasi ja voit lähettää muualla suorittamiasi opintoja merkittäväksi kotikorkeakoulusi opintorekisteriin. Huom. Käytä Puro-palvelussa oman koulusi tunnuksia. Löydät kaikki Suomessa tehdyt ammattikorkeakouluopinnot samalla tunnuksella.

Puro-palveluun tästä.  

  1. Kirjaudu opintosuoritusten hakupalveluun kotikorkeakoulusi tunnuksella valitsemalla sivun ylälaidasta “Kirjaudu”
  2. Saat listauksen opintosuorituksistasi valitsemalla sivun ylälaidasta “Suoritukset”
  3. Saat näkyviin muualla kuin kotikorkeakoulussasi suorittamasi opinnot valitsemalla “Näytä vain yhteistyösopimuksen alaiset suoritukset (JOO)”
  4. Valitse tästä listasta opinnot, joiden suoritukset haluat lähettää kotikorkeakouluusi ja valitse “Lähetä”

Haaga-Helian opiskelijat tekevät kaikista muualla suoritetuista opinnoista hakemuksen Hyväksilukulomakkeella. Kun suoritus näkyy Puro-palvelussa, ota palvelusta sekä suomeksi että englanniksi sellainen kuva, jonka yläkulmasta näkee, että kyse on sinun omasta kirjautumisestasi Puro-järjestelmään ja liitä nämä kuvat hyväksilukulomakkeeseen Mynetissa.

Metropolian opiskelijat tekevät kaikista muualla suoritetuista opinnoista normaalin AHOT-hakemuksen. Kun suoritus näkyy Puro-palvelussa, ota Puro-palvelusta sekä suomeksi että englanniksi sellainen kuva, jonka yläkulmasta näkee, että kyse on sinun omasta kirjautumisestasi Puro-järjestelmään ja liitä tämä kuva OMAn eAhotissa tekemääsi hyväksilukuhakemukseen.

Katso tarkemmat ohjeet tästä.

Näet lähettämiesi suoritusten tilanteen “Lähetetyt opintosuoritukset” alta. Kun suorituksesi on käsitelty, voit poistaa ne listasta.Näet kaikki opintosuorituksesi edelleen palvelussa valitsemalla “Hae opintosuoritukset” ja voit katsella niitä Puro-palvelusta.

Comments are closed.