Mukana muutosten maailmassa – kehitä tulevaisuuskyvykkyyttäsi (5 op)

Yksilöt, yhteisöt ja yhteiskunnat kohtaavat jatkuvassa muutoksessa yhä monimutkaisempia ja ennakoimattomampia haasteita sekä viheliäisiä ongelmia (engl. wicked problems). Intensiiviopintojen tavoitteena on luoda luoda konkreettisia, systeemiseen ajatteluun perustuvia toimintamalleja ja suunnitelmia, joiden avulla on mahdollista saavuttaa vastuullisia ja toivottavia tulevaisuuksia myös uudessa normaalissa ja poikkeustilanteissa.

Opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille.

Hyväksytty opintosuoritus edellyttää osallistumista intensiivijaksolle, palautettavien tehtävien lisäksi.

Avainsanat: systeemiajattelu, resilienssi, muutoskyvykkyys, jatkuva muutos, tulevaisuusajattelu, toivottavat tulevaisuudet, tulevaisuuskestävyys

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 2.5.-30.10.

Ennakkotehtävä lähetetään ilmoittautuneille: 11.9.

Ennakkotehtävän palautus: 30.10.

Intensiivijakso: 9.-11.11. (to-la) klo 9-16 Pasilassa Haaga-Helian kampuksella

Opintojakson sisältö

Opintojakson suoritettua opiskelija:  

  • Ymmärtää ja osaa käyttää tulevaisuusajattelun käsitteitä (esim. tulevaisuusajattelu, tulevaisuuskestävyys, muutoskyvykkyys, systeemiajattelu, tulevaisuusresilienssi, ennakointi) 
  • Ymmärtää ennakoinnin merkityksen yksiköille, yhteisöille ja yhteiskunnille 
  • Ymmärtää, että tulevaisuutta muotoillaan jo tänään
  • Soveltaa tulevaisuustutkimuksen työkaluja 

Opettajat

Vastuuopettajat: Vesa Heikkinen (Haaga-Helia) ja Margit Suurnäkki (Haaga-Helia)

Muut opettajat: Pasi Hario (Laurea) ja Leena Unkari-Virtanen (Metropolia)

Comments are closed.