Conference program

The conference will be held in Finnish.

 • 8.30 Tervetuloa linjoille
 • 8.45 – 9.00 Alkupuhe Minna Hiillos, Haaga-Helian rehtori
 • 9.00 – 9.45 Kati Levoranta ”Johtajasta yrittäjäksi – oppeja matkan varrelta”
 • 9.45 – 10.00 15 min tauko ja siirtyminen huoneisiin
 • 10.00 – 12.00 Konferenssiesitykset
 • Esitykset kuvittavat Raquel Benmergui, Salla Lehtipuu ja Linda Saukko-Rauta

1. Kestävä kasvu ja yrittäjyyden verkostot

  • 10.00-10.20 Hand et al.: Ennakoinnin, yhdessä tekemisen ja kehittämisen avulla kohti kestävää työelämän muutosta
  • 10.20-10.40 Haavisto & Nykter: Giving Access to Circular Economy for Business Leaders
  • 10.40-11.00 Rahmel: Pahoista paikoista uudistuviin tarinoihin 
  • 11.00-11.20 Kuula & Kumpulainen: Palvelumuotoilulla kestävyyttä, case POLKU 2.0
  •  11.20-11.40 Arhio et al.: Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana opetusta ja yrittäjämäisen ajattelun kehittämistä
  • 11.40-12.00 Römer-Paakkanen et al.: SEN-nuorten verkostoituminen ja oppiminen kansainvälisessä yrittäjyyskasvatushankkeessa

2. Johtaminen tulevaisuuden toimintaympäristössä (presentations in Finnish)

  • 10.00-10.20 Anttila: Johtajuuteen kasvaminen kulttuurisena ja narratiivisena ilmiönä
  • 10.20-10.40 Halonen: Kustomoituja johtamispalveluita millenniaaleille
  • 10.40-11.00 Mäkelä: Valmentavalla otteella oppimista mahdollistamassa. Yritysyhteistyön toteuttaminen projektina liiketalouden opinnoissa
  • 11.00-11.20 Kuusisto-Ek: Systeemiälykästä johtamista kehittämässä
  • 11.20-11.40 Koponen & Unkari-Virtanen: Korkeakoulut oppimisen ajan ja paikan antajina – yrittäjän oppimisverkostojen solut ja solmut
  • 11.40-12.00 Vuori: Johtamista koronan aikana
  • 10.00-10.20 Halonen: Yhteisömanageri tilapäisverkoston psykologisen turvallisuuden vaalijana
  • 10.20-10.40 Kämäräinen: Osaamisen käsite 
  • 10.40-11.00 Nevanperä: Mentorointi oman toiminnan kehittämisen ja resilienssin työkaluksi luovilla aloilla
  • 11.00-11.20 Puhakainen & Vehkaperä: Moninaisen työn johtaminen on MARA-alan haaste 
  • 11.20-11.40 Bergström: Executive coaching and mentor coaching
  • 11.40-12.00 Laiho & Saru: ”Tää porukka on niin paras” – henkilöstökokemukset rakennetaan henkilöstökäytäntöjen ja yhteisöllisyyden yhteispelillä

3. Tulevaisuuslukutaito ja innovaatiokyvykkyys bisneksessä

  • 10.00-10.20 Laitinen & Bergius: Tulevaisuuden toimintaympäristön keskeisten muutostekijöiden kartoittaminen osana yritysten strategista johtamista
  • 10.20-10.40 Taijala: Tulevaisuuden ennustaminen ja sen ”mustat häiriköt”
  • 10.40-11.00 Sippola: Tulevaisuuden lukutaito käytännön yritystoiminnassa
  • 11.00-11.20 Ketonen-Oksi & Vigren: Mielikuvitusta ruokkivat menetelmät yksilöiden ja organisaatioiden uudistamisen tukena
  • 11.20-11.40 Rajamäki & Ruoslahti: Organisaation ennkointikyvykkyyden johtaminen muuttuvissa kybertoimintaympäristöissä resilienssiajattelulla
  • 11.40-12.00 Maljamäki: Tulevaisuus – palvelumuotoilun puuttuva palanen 

4. Tulevaisuuden teknologiat ja kehittäminen (presentations in Finnish)

  • 10.00-10.20 Ruohonen & Humala: New frontiers in AI research and development: Supporting the role of knowledge workers in integrating AI for sustainable organization development
  • 10.20-10.40 Loijas & Mäkeläinen: Designing applied games and gameful apps
  • 10.40-11.00 Tuomi & Ascenção: Palveluliiketoiminnan johtamisen murros: Alustat, algoritmit ja tulevaisuuden työelämä
  • 11.00-11.20 Kaurila & Lassenius: Luovien alojen tulevaisuus verkossa ja verkostoissa
  • 11.20-11.40 Sipari et al.: Osallistuvalla TKI-kumppanuudella kohti kestävää hyvinvointia
  • 11.40-12.00 Ruoslahti & Tikanmäki: Cybersecurity in skills development and leadership
 • 12.00 – 12.30 30 min tauko, verkostoitumistila avoinna
 • 12.30 – 13.30 Paneeli: Topi Jokinen, Asta Raami, Minna Koskelo, Jaakko Wäänänen
 • 13.30 – 14.00 30 min tauko, verkostoitumistila avoinna
 • 14.00 – 16.00 Konferenssiesitykset 
 • Esitykset kuvittavat Raquel Benmergui, Salla Lehtipuu ja Linda Saukko-Rauta

1. Kestävä kasvu ja yrittäjyyden verkostot (presentations in Finnish)

  • 14.00-14.20 Ruohonen et al.: Reuse of electronic devices in enterprises: The case of closed-loop supply chain in circular economy
  • 14.20-14.40 Pitkäjärvi & Rauhala: SDGs – How to arise awarness of them in business with education?
  • 15.00-15.20 Kairikko & Hankimaa: Developing an entrepreneurship course on SDGs: Emphasis on shared sensemaking
  • 15.20-15.40 Unkari-Virtanen: Tulevaisuuteen ja takaisin – kolme aikahorisonttia yksinyrittäjän kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
  • 15.40-16.00 Sorsa: Proaktiivinen ohjaus ja johtaminen

2. Johtaminen tulevaisuuden toimintaympäristössä

  • 14.00.14.20 Iloranta: Ennakointi osana tiimin strategiatyötä
  • 14.20-14.40 Uotila: Uudistuva johtoryhmätyö – kognitiivinen diversiteetti uudistumisen tukena
  • 14.40-15.00 Laiho & Brandt: Eettisyyden johtaminen
  • 15.00-15.20 Varsta: Dialogi ja strategia
  • 15.20-15.40 Maunula: Matalasti koulutettujen mahdollisuudet
  • 15.40-16.00 Laine et al.: Keikkakaverilla kestävää työtä – sovellus johtamisen käytössä 

3. Tulevaisuuslukutaito ja innovaatiokyvykkyys bisneksessä

  • 14.00-14.20 Ruoslahti: Tehokasta teollista innovaatiotoimintaa kompleksisella yhteiskehittämisellä
  • 14.20-14.40 Laintila & Brandt: Luovuuden ja innovatiivisuuden edistäminen teknologiavälitteisesti yrityksissä
  • 14.40-15.00 Toivola & Mäki: Yhteistyöllä kohti urbaania ja elämyksellistä Pasilan kaupunkikeskusta. Kokemuksia PasilaHUBin ensimmäisistä kokeiluista
  • 15.00-15.20 Merjankari & Keränen: Osallistuvin menetelmin kohti tulevaisuudenkestävää korttelielämää
  • 15.20-15.40 Pajuoja & Laiho: Millaista innovatiivisuus on 2020-luvulla? Havaintoja laadullisesta tutkimuksesta
  • 15.40-16.00 Sippola: Organisaation ennakointikyvyn johtaminen

4. Vastuullisuus ja luovat ratkaisut (presentations in Finnish)

  • 14.00-14.20 Ruoslahti & Kivinen: Building successful customer relationships
  • 14.20-14.40 Soini et al.: Alive! – the project brings culture and creativity to nursing homes
  • 14.40-15.00 Holopainen & Tunkkari-Eskelinen: Vastuullisuusviestintä matkailuyritysten kilpailukyvyn kohentajana
  • 15.00-15.20 Haavisto: Finland as the forerunner to ”Better marketing for a better world”
  • 15.20-15.40 Malvela: Koronan koettelemat hyötyvät aktiivisesta työkyvyn tuesta
  • 15.40-16.00 Kortesalmi: Yhteiskirjoittaminen osaamisen johtamisen työvälineenä

5. Future’s literacy and foresight practices (presentations in English)

  • 14.00-14.20 Wanasika et al.: Innovation orientation and cultural differences
  • 14.20-14.40 Ketonen-Oksi: Applying future’s-oriented translational approaches and methods to learning
  • 14.40-15.00 Wanasika et al.: Innovation orientation and needed attitudes towards entrepreneurship
  • 15.00-15.20 Halonen: Leadership for social innovation. Project ends, what is left?
  • 15.20-15.40 Vähänikkilä & Vakkuri: Ecosystem thinking – new business model evolution in hospitality field
  • 15.40-16.00 Kaplanseren: Frequently asked questions on Technoparks’ websites
 • 16.00 – 17.00 Loppusanat, verkostoitumistila avoinna 
  • Closing and awards for best papers
  • Futures Finland and closing discussions

Comments are closed.