3AMK:n osaamiskekkereillä keskusteltiin tulevaisuuden osaamisesta

Ensimmäiset virtuaaliset 3AMK-osaamiskekkerit järjestettiin Zoom-verkkotyöskentelytilassa. Tapahtumassa oli puhumassa 3AMK-toimijoiden lisäksi tulevaisuustutkija Ilkka Halava, joka kannusti ammattikorkeakouluja digitaalisuuteen. 3AMK on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita seuraavan strategiakauden aikana. Osaamiskekkereiden pienryhmissä käytiin keskustelua näistä tavoitteista ja pohdittiin sitä, kuinka 3AMK voi auttaa yrityksiä tavoitteiden saavuttamisessa. Tapahtumassa keskityttiin etenkin kolmeen YK:n kestävän…

Read more

Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutukseen ehtii vielä hakea!

Ensimmäinen 30 opintopisteen laajuinen OKM:n tukema Digitaalinen talousohjaus –erikoistumiskoulutus toteutettiin 2018 – 2019. Toinen ryhmä aloitti syksyllä 2019 ja valmistumistilaisuus järjestettiin verkossa 15.5.2020.  Koulutus on suunnattu tradenomeille tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta taloushallinnon tehtävistä ja tarve ja halua uudistaa ja syventää osaamistaan. Koulutuksesta vastaa neljä ammattikorkeakoulua yhdessä:…

Read more

Neljä vuotta 3AMK-yhteistyötä – prosessijohtajan mietteitä

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma (3AMK) käynnisti toimintansa vuoden 2017 alusta. Yhteinen tekeminen oli toki käynnistynyt jo aiemmin. Esimerkiksi yhteistyötä edistävät kärkihankkeet lanseerattiin jo syksyllä 2015, jolloin hahmoteltiin ne avaukset, joilla kolme ammattikorkeakoulua jatkossa tekisivät tiiviisti yhteistyötä. Hiljalleen työryhmät käynnistivät toimintansa, ja ensimmäisiä yhteisiä toteutuksia päästiin kokeilemaan jo vuoden…

Read more

Kestävän kehityksen pal­ve­lut tuovat lisäarvoa kaup­pa­kes­kuk­sen asiak­kail­le

3AMK-opintojaksolla opiskelijat kehittivät ratkaisuja kauppakeskus Hertsin toimeksiannosta Ekologisuus ja kestävä kulutus ovat tärkeitä periaatteita yhä useammalle. Mutta miten kauppakeskus voisi tarjota asiakkailleen palveluita, joissa yhdistyisivät kävijöiden ja kauppakeskuksen tarpeet sekä kestävä kehitys? Tähän etsittiin ratkaisuja 3AMK-korkeakoulujen yhteisellä kiertotalouden opintojaksolla, joka toteutettiin yhteistyössä kauppakeskus Hertsin kanssa. Helsingin Herttoniemeen maaliskuussa avautunut Hertsi…

Read more

3AMK:n AI-tiimi tuotteisti uusia tekoäly-ratkaisuja opiskelijoille

3AMK:n AI-tiimi suunnitteli ja tuotteisti yhdessä tekoäly-yritys Headai:n kanssa ”Thesis topic AI-assistant”-ratkaisun, joka auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opinnäytetyön aihetta. Ratkaisun avulla opiskelijat voivat tehdä erilaisia hakuja Theseus-tietokannassa. Opiskelija voi esimerkiksi tarkastella eri aiheiden trendejä kymmenen vuoden ajalta ja selvittää kuinka paljon aiheesta on jo tehty opinnäyteitä. Ratkaisu myös ehdottaa aihepiiriä lähelle…

Read more

Lehdistötiedote: EduExcellence ja Helsinki Business College avaavat toisen asteen koulutusviennin – päänavaajana marokkolainen opiskelijaryhmä ja ammatillinen pätevyys liiketaloudessa

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen koulutusvientiorganisaatio EduExcellence ja marokkolainen konsultointi- ja koulutusyritys Akademia Scandinavia Private Sarl AU ovat solmineet kaupallisen yhteistyösopimuksen tutkinto-ohjelmien järjestämisestä Suomessa. Liiketalouden ammatilliseen pätevyyteen kouluttavan ohjelman toteuttaa Helsinki Business College (HBC) ja ensimmäisen ryhmän 1,5 vuoden tutkinto-ohjelma käynnistyy elokuussa. Qualification in Business (QB) on tiivis, englanninkielinen toisen asteen koulutusohjelma, joka…

Read more

Myynnin ja markkinoinnin digiosaaja -täydennyskoulutus herätti jälleen paljon kiinnostusta

3AMK-yhteistyössä toteutettavaan Myynnin ja markkinoinnin digiosaaja -täydennyskoulutuksen syksyllä 2020 alkavaan toteutukseen tuli 168 hakemusta 28.5. päättyneessä haussa. Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille henkilöille, joilla on jo toisen asteen tutkinto (yo, merkonomi tms.), ja jotka toimivat nyt tai haluavat tulevaisuudessa toimia verkkokaupan ja verkossa myymisen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen parissa….

Read more

Lehdistötiedote: Suomalainen koulutus tukemassa nuorten työllistymistä Latinalaisessa Amerikassa

Suomalainen koulutusviennin yritys EduExcellence ja voittoa tavoittelematon Forge Foundation -organisaatio ovat sopineet asiantuntijayhteistyöstä koskien latinalaisamerikkalaisten nuorten valmennusohjelmien auditointia ja sertifiointia. Kehitysohjelman tavoitteena on vahvistaa nykyisiä valmennusohjelmia, joiden avulla nuoria tuetaan hyvän työpaikan hankkimisessa. Forge on etsinyt suomalaisesta koulutuksesta parhaita käytäntöjä ja osaamista, joita voidaan hyödyntää heidän ohjelmissaan Argentiinassa, Chilessä, Uruguayssa,…

Read more

3AMK-yhteishanke SUN – 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun sai rahoituksen

3AMK-hanke SUN – Sparraa Uuteen Nousuun sai 14.5. maakunnallisen kriisirahoituksen (UKRI-rahoitus). SUN-hanke sisältää toimia, jotka kohdennetaan pandemiakriisin aikana pahasti kärsineille matkailu- ja ravintola-alan yrityksille maakunnan alueella. Hankkeen rahoittaa Uudenmaan liitto. SUN-hankkeessa 3AMK laatii yrityksille yksilöllisen osaamisen kehittämisen suunnitelman, ja yrityksen työntekijöille tarjotaan koulutusta 3AMK-ammattikorkeakouluissa. Lisäksi hankkeen kautta opiskeleville räätälöidään yrityskohtainen…

Read more

3AMK-liittouma ja HAUS kehittämiskeskus Oy solmivat strategisen kumppanuussopimuksen

3AMK-liittouma ja HAUS kehittämiskeskus Oy solmivat strategisen kumppanuussopimuksen, joka vahvistaa julkisen sektorin henkilöstön osaamista. HAUS on valtionyhtiö, joka tuottaa julkisen hallinnon koulutus- ja kehittämispalveluita. Suomessa julkisen sektorin haasteita ovat työntekijöiden eläköityminen, vaatimukset koulutustason nostamisesta sekä muuttuvat osaamistarpeet. Kumppanuussopimuksella pyritään vastaamaan näihin muutostarpeisiin. Toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen HAUS kehittämiskeskus Oy:stä pitää yhteistyön…

Read more