Julkaisuteemat ja kirjoitusohjeet

Haluamme tehdä konferenssilla näkyväksi ammattikorkeakoulujen osaamista hanke- ja opetus- ja yritysyhteistyössä. Kutsumme mukaan asiantuntijoita esittelemään kehittämistyötään. Pyydämme konferenssiin asiantuntijakirjoituksia (blogit). Tänä vuonna emme tee paperien vertaisarviointeja eli emme pyydä perinteisiä konferenssipapereita. Mukaan voi hakea 9.1. mennessä lähettämällä abstraktin ( max 1500 merkkiä)  helena-kuusisto-ek@metropolia.fi tai leena.unkari-virtanen@metropolia.fi, joilta myös saa lisätietoja.

Konferenssi on tänä vuonna maksuton osallistujille.

Konferenssiin ja sen pohjalta toteutettavaan ammatilliseen konferenssijulkaisuun hyväksytään kirjoituksia (blogeja), jotka perustuvat tekijöidensä asiantuntijuudelle, ne tuottavat uutta tietoa, ja ennen julkaisemista ne käyvät läpi toimitusprosessin, jonka perusteella kirjoittajia voidaan vaatia muokkaamaan niitä.

  • Tekstin pituus 5 000–10 000 merkkiä ilman välilyöntiä
  • Fontti Times New Roman, koko 12, riviväli 2, marginaalit 2,5 cm ympäriinsä
  • Otsikot fonttikoolla 14 boldattuna. Sivut numeroituna. Lisää 3–5 avainsanaa kuvaamaan sisältöä. Lisää alkuun otsikkosivu, joka sisältää kirjoittajien yhteystiedot otsikon jälkeen.
  • Tekstit voidaan kirjoittaa suomeksi tai englanniksi
  • Teksteistä laaditaan erillinen julkaisu ja julkaistut tekstit kerryttävät kunkin korkeakoulun julkaisupisteitä
  • Sekä abstraktit että artikkelitekstit (MUOKATTU) palautetaan sähköpostilla  helena.kuusisto-ek@metropolia tai leena.unkari-virtanen@metropolia.fi

Aikataulu:

9.1.2023 Abstraktien palautus

20.1.2023 Hyväksynnästä päätös kirjoittajille 

28.2.2023 Valmiiden tekstien palautus

6.4.2023 Kommentit kirjoittajille 

27.4.2023 Konferenssi ja esitykset

5.5.2023 Lopulliset versiot teksteistä julkaisun toimituskunnalle 

Pyrimme saamaan julkaisun valmiiksi kesäkuussa 2023.

Comments are closed.